วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

"นิยม" แนะรัฐฟังเสียงคนทุกกลุ่ม เตือนต้องรอบด้าน-หยุดเน้นแต่มหาเศรษฐี

“นิยม” เชื่อหลังวิกฤติภาคเกษตรสร้างรายได้มหาศาล แนะรัฐบาลรับฟังปัญหาทุกกลุ่มอย่ามุ่งแค่กลุ่มมหาเศรษฐีนายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกหนังสือเปิดผนึก ถึงกลุ่มนักธุรกิจมหาเศรษฐี 20 อันดับแรกของประเทศไทยนั้น เพื่อขอความคิดเห็นและความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาวิกฤติประเทศ เห็นด้วยกับหลักการนี้ถือว่า พลเอกประยุทธ์เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนอื่นๆ เพื่อรับรู้ความคิดเห็นและปัญหารอบด้าน

ทั้งนี้จะดีกว่านี้ หากรัฐบาลจะสอบถามปัญหาในทุกกลุ่ม เพื่อทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งคนชั้นกลาง และ คนยากจนทุกๆภาคส่วน กลุ่มอาชีพต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม การค้าและภาคบริการ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาได้ทั่วถึง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ทั้งในช่วงที่มีวิกฤตและหลังวิกฤต รวมทั้งแก้ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนกลับมาส่งผลมาถึง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

นายนิยม กล่าวด้วยว่า การรับรู้ข้อมูลของทุกกลุ่มที่ขับเคลื่อนประเทศ จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางอาชีพที่พึ่งพากัน ภาคเกษตรกรรม ภาคปศุสัตว์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคธุรกิจค้าขายบริการ ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและส่งออก รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในทุกกลุ่ม อย่าให้ความสำคัญกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รัฐบาลต้องมีมาตรการในการดูแลและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ หลังจากนี้จะต้องให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรมากขึ้น เพราะภาคเกษตรจะเป็นเครื่องจักรสำคัญ ในการสร้างรายได้เข้าประเทศ รัฐต้องจริงจังและจริงใจ และแก้ปัญหาภาคเกษตรกร อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกษตรกรมีรายได้จะเป็นการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้กับประเทศได้มหาศาล” นายนิยมกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น