วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

“เพื่อไทย” ห่วงชาวบ้านสิ้นใจ-แนะรัฐผ่อนปรนมาตรการสกัดโควิด


นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าที่ผ่านมาภาคประชาชนให้ความร่วมมือกับทุกมาตรการเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งมีผลดีในมิติควบคุมโรคแต่ในขณะเดียวกันผลกระทบที่ตามมาอย่างที่ไม่สามารถหลักเลี่ยงได้คือการปิดทุกช่องทางการทำมาหากินของชาวบ้านและผู้ประกอบการ ที่สำคัญคือระยะเวลาการบังคับใช้ดูเหมือนจะขยายออกไปเรื่อยๆ โดยรัฐบาลไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่กำลังฆ่าประชาชนทั้งเป็น  มิหนำซ้ำมาตรการเยียวยา 5,000 บาทที่ออกมาก็เข้าไม่ถึงประชาชนที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพี่น้องต่างจังหวัด

นางสาวสรัสนันท์ กล่าวอีกด้วยว่ามาตรการใดที่ออกมาล้วนเป็นต้นทุนของประชาชนทั้งนั้น การป้องกันโรคแม้สำคัญแต่เรื่องปากท้องก็สำคัญไม่แพ้กัน ฉะนั้นการเลือกใช้มาตรการต้องมีประสิทธิภาพที่สุดและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด กระทรวงมหาดไทยไม่ควรใช้แบบแผนเดียวตีรวมทั้งจังหวัด  ระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้มาตรการควรพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ พื้นที่ไหนที่การระบาดน้อยก็ควรผ่อนปรนข้อบังคับให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตโดยปกติและสะดวกต่อการทำมาหากิน แต่ควรคงไว้บางมาตรการเพื่อป้องกันโรค เช่นการใส่หน้ากาก หรือการกักตัวผู้เสี่ยง เป็นต้น

“ประชาชนกำลังเดือดร้อนที่ไม่สามารถทำมาหากินได้ จะดำเนินมาตรการลักษณะห้ามทุกอย่างโดยไม่มีกำหนดนั้น ชาวบ้านจะสิ้นใจกันหมดแล้ว จะให้แจกแอลกอฮอล์หรือหน้ากากไปเรื่อยๆ ก็ไม่คลายความเดือดร้อนของประชาชน เพราะตอนนี้เขาต้องการเงินเพื่อการอยู่กินและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวัน" นางสาวสรัสนันท์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น