วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

"ภูมิธรรม" เร่งเปิดประชุมสภาฯ ฟังเสียงฝ่ายค้าน-ฝ่าวิกฤตโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


จากการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ข้อสรุปสำคัญประการหนึ่ง คือการเร่งให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
.
ความเร่งด่วนของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้นสำคัญอย่างไร
.
1.ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ วันนี้การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลยังทำได้ไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และ ไม่ทันการณ์ นั่นเพราะ...
"รัฐบาลยังไม่เคยรับฟังหรือได้ยินเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เดือดร้อน".
.
การเร่งรัดให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นช่องทางสำคัญที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อมูลความเดือดร้อนผ่าน สส ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในทุกพื้นที่. เพื่อจะช่วยเร่งรัดให้ความช่วยเหลือได้ครบถ้วน ทั่วถึง และ รวดเร็ว
.
ความเดือดร้อนของประชาชนเจียนตาย จึงไม่ควรรีรอ หากควรเร่งเพิ่มทุกช่องทาง ที่จะรับรู้ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เยียวยาโดยเร็ว.....ลมหายใจของพี่น้องประชนส่วนใหญ่วันนี้รวยรินเต็มทีแล้ว
.
2.พ.ร.ก. กู้เงิน จำนวนมหาศาลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของรัฐบาลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกู้เงินอนาคตของประชาชน มาใช้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการใช้ที่มียุทธศาสตร์ชัดเจน รอบคอบ และโปร่งใส ซึ่ง พ.ร.ก. ดังกล่าวนี้ รัฐบาลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาอยู่แล้ว จึงย่อมเป็นผลดีกว่าอย่างแน่นอน หากรัฐบาลเร่งจะนำ พ.ร.ก. กู้เงิน ทั้งหมดเข้าสู่การประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อจะได้รับฟังข้อเสนอแนะ ท้วงติง ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำงบประมาณก้อนใหญ่นี้ไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับอย่าง รอบคอบและมีประสิทธิภาพที่สุด. ทั้งนี้รัฐบาลก็ต้องได้รับการตรวจสอบการใช้งบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ อย่างจริงจังจากฝ่ายค้านและทุกภาคส่วนของสังคม.
.
การเร่งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งในกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลและฝ่ายค้านจะร่วมมือนำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
.
ผมไม่อยากเห็นรัฐบาลประกาศชัยชนะต่อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังจะอดตาย
.
ภูมิธรรม เวชยชัย
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
24 เมษายน 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น