วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

"สุดารัตน์" นำอ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมพรรคการเมือง สู้โควิด19


ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า เมื่อเวลา 11.00น. ที่ผ่านมา มีการแถลงข่าว: จดหมายเปิดผนึกร่วมของพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลก เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ในการต่อสู้กับโควิด19 ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนอ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับโควิด-19 ว่า

1. เราขอยกย่องอย่างสูงสุดต่อผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ ที่ได้อุทิศตนในการช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน เราขอแสดงความเห็นใจ และห่วงใยจากใจต่อผู้ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดเช่นเดียวกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอแสดงความความเศร้าใจอย่างที่สุดต่อการเสียชีวิตของผู้คนที่โชคร้ายจากการระบาด

2. ถ้าการระบาดของโควิด-19 ไม่ถูกจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและทันควัน ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกจำนวนมาก ส่งผลร้ายแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศถือว่าชีวิต ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ใช้มาตรการที่เด็ดขาดและแข็งขันเพื่อให้การระบาดของโควิด-19 ยุติลง

3. เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้มีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละชาติ มีความร่วมมือที่แข็งขันอย่างเท่าเทียมกันทั้งการควบคุมการระบาดและการดูแลผู้ป่วย

4. เราขอเรียกร้องให้สาธารณชนของทุกประเทศปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน และการผ่อนปรนด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ที่จะยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสา ด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับโควิด-19

5. เราสนับสนุนทุกประเทศให้มีท่าทีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องกลุ่มที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และมุ่งมั่นที่จะดูแลมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน และความก้าวหน้าทางสังคม

เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อธำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของตลาดการเงินโลก เช่นเดียวกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน และลดหรือยกเว้นอากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าเพื่อป้องกันการถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ส่งเสริมการขนส่งข้ามพรมแดนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

6. ไวรัสไม่มีพรมแดน ทุกประเทศต้องเพิ่มการตื่นรู้เป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเชิงรุก ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ การประสานนโยบาย การปฏิบัติที่สอดคล้อง และการระดมทรัพยากรจากทั่วโลกจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะไวรัสนี้

7. เราขอชื่นชมอย่างสูงต่อประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศจีนที่ได้ใช้ท่าทีที่เปิดเผย โปร่งใสและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการตอบสนองและการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์และอื่นๆ เท่าที่จะทำได้อย่างดีที่สุดให้แก่ประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ

8. เราขอแสดงความยินดีต่อแถลงการณ์ของการประชุมสุดยอดผู้นากลุ่มประเทศจี 20 วาระพิเศษ เกี่ยวกับโควิด-19 และสนับสนุนประเทศต่างๆ ที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการแบ่งปันประสบการณ์ และความร่วมมือทางการแพทย์ในการควบคุมการระบาด

รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมเกี่ยวกับยารักษา วัคซีนและการทดลองต่างๆ เราขอเรียกร้องในมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอ ขอให้แสงสว่างแห่งความร่วมมือได้ขับไล่ความมืดมิดของโรคระบาดนี้

9. เราขอเรียกร้องให้มีการเสวนาแบบมืออาชีพบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแหล่งที่มาของไวรัส เราขอคัดค้นอย่างแข็งขันในการทำให้ประเด็นสาธารณสุขเป็นเรื่องการเมือง ตลอดจนการประณามประเทศอื่นๆ ด้วยการอ้างโควิด-19 เราขอคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการวิพากษ์วิจารณ์ และการปฏิบัติอย่างเลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาคหรือกลุ่มชาติพันธุ์

10. การระบาดของโควิด 19 ทำให้การบริหารจัดการโลกต้องดำเนินต่อไป สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการแบ่งปันการเติบโตบนพื้นฐานของการพูดคุยและร่วมมือ และสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกในการกำกับดูแลการสาธารณสุขของโลก

เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือภายใต้กรอบของจี 20 และกลไกระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น