วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

"สุดารัตน์" เร่งรัฐกำหนดมาตรการกลับมาเปิดกิจการ

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุรัฐต้องเริ่ม ปฏิบัติการ reopening ภายใต้ข้อบังคับด้านสาธารณสุข เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินได้ ขณะที่ประชาชนต่างจังหวัด ระบุกลัวอดตายมากกว่ากลัวไวรัสระบาด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านการรายงานทาง Video Conference โดยวันนี้เป็นการสอบถามความคืบหน้าการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากจังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร เช่นในเขตของนายบัลลังก์ อรรณนพพร ลงพื้นที่ให้กำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รพ.สต.ซึ่งยังคงทำงานอย่างเข้มแข็ง แม้ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุข จะออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเพราะบุคลากรทางแพทย์ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ ที่ยังคงเดินหน้าทำงานต่อสู้กับไวรัส อย่างเข้มแข็ง


เช่นเดียวกับในเขต ของ นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ได้เปิดจุดบริการอาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความทุกข์ ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในเวลานี้สะท้อน ตรงกันว่า "กลัวความอดยากมากกว่ากลัวโรคระบาด" พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาและออกมาตรการให้มีความชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่เพราะในพื้นที่ต่างจังหวัด ต้นทุนการดูแลตัวเอง ในช่วงเกิดโรคระบาด มีน้อยกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ขณะที่อีกหลายๆเขต เช่น ในพื้นที่ ลาดกระบัง นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พื้นที่บางขุนเทียน นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด รวมถึง การไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งที่เป็นผู้ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากมาตรการของรัฐ และสถานการณ์การระบาดของโรค ส.ส.ในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยจึงทำได้เพียง การหาอุปกรณ์ป้องกันบางส่วน รวมถึงการบริการอาหารน้ำดื่มให้กับคนยากไร้ และคนจนที่เพิ่มมากขึ้น


ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า เวลานี้รัฐบาล จะต้องกำหนดมาตรการ และเงื่อนไขการกลับมาเปิดกิจการ ให้ประชาชนผู้ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเอง หรือ reopening ภายใต้ข้อบังคับทางด้านสาธารณสุขเป็นกรอบกำกับควบคุม ซึ่งในเรื่องดังกล่าวพรรคเพื่อไทยจะมีข้อเสนอที่ชัดเจนออกมาภายใน 1-2 วันนี้และหากรัฐบาลไม่รู้ว่าจะมีแผนหรือรูปแบบที่จะดำเนินการอย่างไร สามารถนำแนวคิดของพรรคเพื่อไทยไปปฏิบัติได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น