วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"ภราดร" หนุนปฏิรูปกองทัพ แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

พลโทภราดร พัฒนถาบุตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เราจะได้ยินการให้คำมั่นสัญญาของผู้นำเหล่าทัพเสมอว่า กองทัพจะดูแลพลทหารเกณฑ์เสมือนลูกหลานเป็นคนในครอบครัว แต่ก็ยังคงปรากฎข่าวสารการเสียชีวิตของพลทหารอยู่เนืองๆ การพิสูจน์เหตุของการเสียชีวิตก็เป็นไปอย่างล่าช้าคลุมเครือ แต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ พลทหารที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ มักจะมีพื้นของอาการโรคซึมเศร้า เป็นคนที่ถูกบังคับเกณฑ์มากกว่าจะเป็นคนที่สมัครใจเข้ามาเป็นทหาร พรรคเพื่อไทยมีฐานข้อมูลศึกษาพบว่าจำนวนทหารเกณฑ์ของกองทัพที่มียอดสูงเป็นเรือนแสนนั้น มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดของกองทัพที่ใหญ่โตเกินควร เป็นผลพวงรัฐราชการที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจสร้างเอาไว้ หากการเมืองเปลี่ยนและพรรคเพื่อไทยได้รับโอกาสเข้าไปบริหารประเทศ พรรคมีนโยบายในการปฏิรูปกองทัพอย่างชัดเจนว่า ปรับกองทัพให้มีความกะทัดรัด ทันสมัย เป็นสากล สร้างกำลังพลให้เป็นทหารอาชีพ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารกองประจำการ สู่การเป็นระบบอาสาสมัครและกำลังสำรองที่เข้มแข็ง(ใจรัก-สมัครใจ) ในรูปที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายดังกล่าวหากพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล นโยบายนี้จะถูกนำมาดำเนินการในวาระต้นๆทันที และสามารถจะจัดการให้เป็นรูปธรรมทันใจประชาชนได้อย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น