วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"ดร.ณรงค์" หนุนแก้ข้อบังคับ ประชุมกมธ. ออนไลน์

ดร.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ ระบุว่า วันนี้ได้เข้ารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้ คือ ข้อบังคับเก่าไม่เปิดช่องให้คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการจัดการประชุมออนไลน์ในกรณีมีเหตุอันสมควรได้ จึงเห็นสมควรให้อำนาจประธานคณะกรรมาธิการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีระบบที่สามารถรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) อีกทางหนึ่งด้วยครับ

"ขอขอบพระคุณกรรมาธิการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทย ที่ได้มอบโอกาสให้ทำหน้าที่สำคัญในครั้งนี้ครับ" ดร.ณรงค์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น