วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คำต่อคำ: จุดยืนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ของพรรคเพื่อไทย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ประกาศจุดยืนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ของพรรคเพื่อไทย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนใหม่ให้สัมภาษณ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพรรค โดยมีเนื้อหาดังนี้ "จุดยืนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ของพรรคเพื่อไทย เบื้องต้นถ้ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพเราไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าองค์ประกอบที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยะ เป็น 7 ฝ่าย ตอนนั้นเนี่ยะ ในช่วงแรกเนี่ยะ ซึ่งเราดูน้ำหนักของแต่ละฝ่ายแล้ว เกรงว่าจะไม่มีความเป็นกลาง ทีนี้เนี่ยะ ภายหลังทราบว่าเนี่ยะ ท่านประธานรัฐสภา คือ ท่านชวนหลีกภัย ได้หารือกับสถาบันพระปกเกล้า และก็ออกแบบมาเป็น 2 รูปแบบ"


 
"โครงสร้าง คณะกรรมการสมานฉันท์ แบบที่ 1 ตั้งคณะกรรมการ 7 ฝ่ายอีก เช่นเดียวกันนะครับ และผมก็ดูรายละเอียดในเบื้องต้นว่า 7 ฝ่ายนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ก็ปรากฏว่านะครับ น้ำหนักของ... เรียกว่าฝ่ายรัฐบาลแล้วกันนะครับ มีถึง 5 ส่วน ส่วนน้ำหนักอีกฝ่ายค้านนึงมีแค่ 2 ส่วน เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ก็เราก็มีความไม่สบายใจ"


พรรคเพื่อไทย ไม่สบายใจประเด็นใด? "ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อเรียกร้องเรื่องนายกฯลาออก ผมคิดว่าเขาคงไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้นถึง 5 ส่วน" 

"โครงสร้าง คณะกรรมการสมานฉันท์ แบบที่ 2 ส่วนประเด็นทางออกของสถาบันพระปกเกล้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องให้ประธานรัฐสภาเนี่ยะ ได้กำหนดบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการ ตัวอย่างเช่น ให้อดีตนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน อดีตประธานรัฐสภานะครับ ได้มาร่วมหาทางออกประเทศ ในเรื่องนี้ เรียนว่า เรายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับ ยังไม่เห็นรายละเอียดว่าเป็นใครบ้าง เพราะฉะนั้น เราก็ไม่ได้ปิดทางเสียทีเดียวนะครับ" 


ใครคือ คนกลางที่เหมาะสม? "คนกลางที่เราอยากได้ ต้องเป็นคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยนะครับ ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นคนกลาง แล้วเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียว หรือฝ่ายค้านฝ่ายเดียว ต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน" 
1 ความคิดเห็น:

 1. .
  จุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อ คกก.สมานฉันท์..
  โดยประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
  ๖๖
  รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ เป็น 7 ฝ่าย
  องค์ประกอบทั้งหลายไม่แฮปปี้
  สถาบันพระปกเกล้า 2 วิธี
  7 ฝ่าย 5 ส่วนมีฝ่ายรัฐบาล
  .
  สามัญชน
  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  🙏💖💯💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀⁉️
  https://wp.me/paXhl7-11G
  .
  #พรรคเพื่อไทย #PheuThaiParty #ผนึกกำลังเพื่อไทย #ประยุทธ์ต้องลาออก ,จุดยืนของพรรคเพื่อไทย, คกก.สมานฉันท์, คณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ฯ, ประเสริฐ จันทรรวงทอง, เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
  .

  ตอบลบ