วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"เลขาธิการพรรคเพื่อไทย" ชี้แจง ผิดหวังผลการลงมติ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

รู้สึกผิดหวัง กับ ผลการลงมติ ของสมาชิกรัฐสภา ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะ ร่างรัฐธรรมนูญที่ภาคประชาชนเสนอต่อรัฐสภา กลับไม่ได้รับความเห็นชอบ

เป็นที่น่าเสียดายว่า …เราได้ละทิ้งโอกาส ที่จะพูดคุย หารือกันของคนทุกฝ่าย เพื่อจะได้คลี่คลายความขัดแย้งลงไป

จริงๆแล้วหาก วันนี้พวกเราเปิดใจกว้าง

ดึงทุกฝ่ายมาร่วมหารือและหาทางออกโดยผ่านเวทีรัฐสภา

ปัญหาความขัดแย้งจะคลี่คลายลงไปมากกว่านี้

ถ้า สมาชิกรัฐสภาโหวตเห็นชอบกับญัตตินี้ จะเป็นการลดความร้อนแรง และเป็นการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติทางการเมืองของประเทศ ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ ได้ผ่านหลักการในวาระที่ 1 และ พรรคเพื่อไทยจะ ทำหน้าที่ ผนึกกำลังทุกฝ่าย เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตรงกับความต้องการและเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด เพื่อจะได้สามารถเป็นกลไกและเป็นหลักยึด ในการแก้ไขปัญหาให้ประเทศและประชาชนให้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น