วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" ติงร่างฯกฎหมายเลือกตั้งไม่ยุติธรรม รัฐเอื้อประโยชน์แบ่งเขตส.ส.-เล็งตัดบทเฉพาะกาล ม.152


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ตามภาคต่างๆ โดยในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 จัดที่โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

จากการตรวจสอบร่างกฎหมายดังกล่าวในเบื้องต้น พบว่าในมาตรา 20(3) บัญญัติให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ในบทเฉพาะกาลในมาตรา 152 กลับบัญญัติว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 20(3) มาใช้บังคับ

นายชวลิต กล่าวว่า "ตนได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนอดีต ส.ส.ทั้งในพรรคและต่างพรรค ตลอดจนนักวิชาการและประชาชนที่สนใจการเมืองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าเริ่มต้นในการกำหนดกติกาที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ผลลัพธ์ที่จะตามมาคือความอยุติธรรม แล้วจะสร้างความปรองดองได้อย่างไร? เขตเลือกตั้ง ถือเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลว่าการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่? จึงขอเรียกร้องให้ กรธ.ใช้บทบัญญัติในมาตรา 20(3) ซึ่งได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งโดยสร้างกลไกการถ่วงดุลไว้ดีแล้ว ทั้งนี้ ควรตัดบทเฉพาะกาลในมาตรา 152 ออกไป เพราะหากผู้มีอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองใด จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างมากมาย อันไม่เป็นผลดีต่อการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม"

"ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้ให้ข้อมูลกับอดีต ส.ส.ที่ได้รับเชิญไปร่วมสัมมนา ได้ดำเนินการเสนอความเห็นในวงสัมมนาทุกภาคแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรธ.จะรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป" นายชวลิตกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น