วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"อนุสรณ์" ติงรัฐไม่จริงใจ-เลื่อนนัด "เพื่อไทย" ถกปรองดอง


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระบุ การที่พรรคเพื่อไทยจะเข้าพบคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 นั้น คณะอนุกรรมการจะเป็นผู้กำหนด และแจ้งไปยังพรรคเพื่อไทยเอง ว่า "ความจริงเรื่องวันเวลานัดหมายถือเป็นเรื่องเล็กมาก แต่ทำให้สังคมได้เห็นว่าขนาดเรื่องเล็กๆ ยังหยุมหยิมขนาดนี้ และพยายามจะสร้างความได้เปรียบตลอดเวลา การที่พรรคเพื่อไทยแจ้งว่า จะเข้าพบคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 นั้น ไม่ใช่คิดเอง กำหนดเองเพียงฝ่ายเดียว แต่มาจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ประสานที่ระบุในจดหมายเชิญ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของท่านเอง ในระดับปฏิบัติการเขาหารือกันก่อนนัดหมาย โดยทางผู้ประสานงาน อยากให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปในวันพุธ จะได้สะดวกที่ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งวันพุธที่ 1 มีนาคม ไม่สะดวก ก็เป็นวันพุธที่ 8 มีนาคม พอนัดเสร็จ พล.ต.คงชีพ กลับบอกว่าคณะอนุกรรมการฯจะกำหนดเอง เลยไม่ทราบว่า ท่านไม่เข้าใจ ยังไม่ได้รับรายงาน หรือต้องการอะไรกันแน่? ขนาดเรื่องเล็กๆแค่นี้ยังเข้าใจยากเลย แล้วจะปรองดองกันอย่างไร? หรือ ไม่ต้องหารือ ไม่ต้องประสาน หรือต้องให้ท่านสั่งมาว่าจะให้ไปวันไหน ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถไปได้ในวันที่ท่านสั่งก็ต้องปฏิเสธไปอย่างนั้นหรือ? พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อโอกาสในการแก้ไขวิกฤตชาติและแสวงหาทางออกร่วมกัน อยู่ที่ท่านแล้วว่าจะจริงจัง จริงใจในการปรองดองแค่ไหน?"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น