วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"สุรพงษ์" ห่วงรัฐถังแตก-สั่ง "ประยุทธ์" รัดเข็มขัด


นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ถ้าจะเอาแต่ติติงโดยไม่เสนอวิธีการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอาการถังแตก ท่านนายกฯประยุทธ์ ก็จะต่อว่าเอาได้ และถ้าดูในรายละเอียดการจัดทำงบประมาณก็จะพบว่ารายจ่ายประจำของรัฐในแต่ละเดือนนั้นสูงมาก และงบลงทุนพัฒนาประเทศนั้นน้อยมาก จึงขอเสนอให้รัฐบาล คสช. รีบดำเนินการพิจารณาแนวทางรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และหารายได้เข้ารัฐโดยเร็ว ดังต่อไปนี้ 1) ให้แม่น้ำ 5 สายทุกท่านรับเงินเดือนทางเดียว 2) หาแนวทางการลดเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการฯ หรือคณะกรรมการ คณะทำงานชุดต่างๆ ลง 3) งดการเดินทางดูงานในต่างประเทศ และปรับลดงบในการจัดสัมมนา 4) ระงับโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 5) ระงับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปรับลดอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 ) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลควรให้เฉพาะการใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ 7) พิจารณาทบทวนการให้บำนาญแก่ข้าราชการเกษียณอายุ เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 8) ทบทวนสวัสดิการต่างๆให้แก่ญาติและครอบครัว 9) โครงการรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดิน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลควรชะลอเอาไว้ก่อนบ้าง 10) รถไฟความเร็วระดับต่างๆ ไม่ว่าจะสูงหรือปานกลาง ถ้ายังไม่มีเงินก็ชะลอเอาไว้ก่อน 11) โครงการบริหารจัดการน้ำถ้ายังคิดหาวิธีการที่เหมาะสมแก้ไขยังไม่ถูกจุดได้ ก็ไม่ต้องเร่งรีบทำก็ได้ 12) นิคมอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถ้าทำแล้วต้องควักเงินในกระเป๋าของรัฐมาทำเองก็รอให้รัฐบาลที่ทำเป็นเข้ามาทำจะดีกว่าไหม?

ส่วนด้านการเพิ่มรายได้เข้ารัฐนั้น 1) จัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีประสิทธิภาพ 2) ทบทวนสัมปทานของรัฐ และการทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุและการรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ กันเสียใหม่ 3) การจัดเก็บค่าเช่าที่และสัมปทานในเขตสนามบินต่างๆ และตลอดแนวทางหลวงแผ่นดินหรือเส้นทางรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง 4) ทบทวนสัมปทานต่างๆตลอดแนวทางหลวงแผ่นดินและการท่าเรือฯ 5) ควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีร้านอาหารและร้านค้าแบบเหมาจ่าย ควรจัดเก็บตามความเป็นจริง 6) การหลบเลี่ยงการเสียภาษีสินค้านำเข้าต่างๆ ตามแนวชายแดน และท่าเรือ หรือท่าอากาศยานฯ เป็นต้น ที่เสนอมานี้เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งถ้ารัฐบาลทำกันให้จริงจังก็จะทำให้รัฐน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ขอให้ท่านนายกฯประยุทธ์ จัดการให้เต็มที่ เพราะเชื่อว่าท่านทำได้ และทุกคนคงจะให้การสนับสนุนท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น