วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ทีมทนาย" โต้กลับ "วิษณุ" ยืนยันยึดทรัพย์ "ยิ่งลักษณ์" ไม่เป็นธรรม


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายนพดล หลาวทอง ทนายความคดีปกครองและคดีแพ่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า การที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาแถลงข่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า ได้เรียกประชุมกรมบังคับคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ที่สั่งให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และบุคคลอื่นๆอีก รวม 6 ราย ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความรับผิดในโครงการ รับจำนำข้าวฯ นั้น กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้สืบทรัพย์และอยู่ในฐานะเป็นผู้นำยึด ส่วนกรมบังคับคดีเป็นผู้ทำการยึดอายัดทรัพย์ออกขายทอดตลาด ซึ่งได้กำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องรอว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษา ตามที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ฟ้องคดีต่อศาลและยื่นขอทุเลาการบังคับฯหรือไม่? นายวิษณุ ยังแถลงอีกว่า หากทำการยึดอายัดขายทอดตลาดไปแล้วต่อมาศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทรัพย์สินที่ยึดไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องคืน 

นายนพดล ในฐานะทนายความของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ขอโต้แย้งการดำเนินการของ นายวิษณุ กับพวกว่า เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่ฝ่ายรัฐออกคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ รับผิดก็ล้วนเป็นการดำเนินการสอบสวนพิจารณาและตัดสินแล้วสั่งการบังคับ โดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาหรือชี้ขาดโดยศาลยุติธรรมแต่อย่างใด ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้โต้แย้งขอความเป็นธรรมตลอดมา แต่ฝ่ายรัฐก็เพิกเฉยไม่ใยดี ซ้ำยังโต้แย้งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเอาเอง ซึ่งในที่สุด นางสาวยิ่งลักษณ์ก็จำเป็นต้องนำคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และเพื่อหยุดยั้งการใช้อำนาจ ยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สิน โดยฝ่ายรัฐได้ใช้คำสั่ง ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ ที่สั่งให้กรมบังคับคดีดำเนินการ นางสาวยิ่งลักษณ์จึงได้ร้องขอให้ศาลปกครองสั่งทุเลา การบังคับ ซึ่งนายวิษณุเองก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ตลอดมาว่าให้นางสาวยิ่งลักษณ์นำคดีไปฟ้องศาลปกครองเอง แล้วทุกฝ่ายจะรอฟังผลการพิจารณาของศาล จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษา ด้วยความถูกต้องและชอบธรรม ฝ่ายรัฐควรจะต้องรอการพิจารณาและคำสั่งของศาลก่อน แต่กลับไม่นำพา โดยมุ่งที่จะยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ให้จงได้ 

ซึ่งตนในฐานะทนายความ ได้ยื่นคำแถลงเพิ่มเติมให้ศาลปกครองได้รับทราบถึงพฤติการณ์ของฝ่ายรัฐแล้ว เมื่อวานนี้ 1 ฉบับ เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับในวันนี้ โดยเฉพาะเพื่อให้ศาลได้ทราบ ถึงพฤติการณ์การกระทำและการแถลงข่าวของนายวิษณุ นอกจากนี้ ตนในฐานะทนายความจะได้ทำหนังสือโต้แย้งทักท้วงยื่นต่อปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้หยุดยั้งการยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ในทันทีเพราะเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและหมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย สมควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายข้าราชการประจำจะได้รอการพิจารณาพิพากษาและสั่งคดีของศาลปกครองก่อน ซึ่งแม้บุคคลเหล่านี้ที่เป็นข้าราชการประจำจะถูกสั่งการโดยฝ่ายการเมือง แต่ก็ควรจะใช้ดุลยพินิจและการกระทำให้เกิดความเป็นธรรม ยุติธรรม และถูกต้องด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น