วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"วัฒนา" อัดรัฐขึ้นภาษี-เงินคงคลังดิ่ง พิษเศรษฐกิจทำประชาชนทุกข์ยาก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"สามปีแห่งหายนะ"

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ชนะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านั้นประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ "ต้มยำกุ้ง" จนต้องลดค่าเงินบาทและต้องกู้เงินจำนวน 14,500 ล้านเหรียญสหรัฐจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แต่เบิกใช้จริง 12,296 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 510,000 ล้านบาท รัฐบาลก่อนได้คืนหนี้ไป 10,000 ล้านบาทหรือ 2% ของหนี้ทั้งหมด จึงเหลือภาระหนี้อีก 500,000 ล้านบาท ที่ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไปจะต้องรับผิดชอบแม้จะไม่ได้เป็นผู้ก่อหนี้ เพราะรัฐบาลใหม่มีหน้าที่ต้องแบกรับและแก้ไขปัญหาที่ตกทอดมาจากรัฐบาลเก่า นายกทักษิณก็ไม่เคยโทษหรือตำหนิใครเช่นกัน

ความสามารถของรัฐบาลวัดจากประสิทธิภาพในการบริหาร เพราะทุกรัฐบาลล้วนมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยกันทั้งสิ้น ระยะแรกรัฐบาลต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากวิกฤตทำให้รายได้ประชาชาติถดถอย งบประมาณจึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนมากกว่าสร้างความเข้มแข็งให้รัฐบาล ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด "ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และขยายโอกาส" ทำให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เดือนกรกฎาคม 2546 รัฐบาลจึงได้คืนหนี้ที่เหลือ 500,000 ล้านบาท หรือ 98% ให้กับไอเอ็มเอฟก่อนกำหนด จากนั้นในปี 2548 รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณแบบสมดุลเป็นครั้งแรกหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 คสช. ยึดอำนาจรัฐเข้าบริหารประเทศ มีอำนาจเบ็ดเสร็จและไม่มีฝ่ายค้าน จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลตั้งแต่แรก จนกระทั่งปี 2560 ต้องกู้เงินเพื่อการขาดดุลสูงถึง 5.5 แสนล้านบาท ใช้เงินคงคลังจาก 500,000 ล้านบาทเหลือเพียง 75,000 ล้านบาท ผลที่ออกมาคือเศรษฐกิจแย่ประชาชนทุกข์ยาก แต่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองมากกว่าความอยู่ดีของประชาชน เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน อนุมัติวันเวลาทวีคูณและสองขั้นให้พรรคพวก หรือจัดซื้อเรือดำนำ้ในขณะที่ประชาชนทุกข์ยากเพราะพิษเศรษฐกิจ แต่ตัดงบประมาณเพื่อคนยากจน เช่น บัตรทองค่ารักษาพยาบาล หรือค่าหนังสือเรียนเด็ก สุดท้ายเลือกขึ้นภาษีผลักภาระให้ประชาชน วันมาฆบูชาทำบุญแล้วอย่าลืมช่วยกันภาวนาให้เรามีรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยเร็วก่อนที่ประเทศจะล้มละลายเพราะคนพวกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น