วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" เตือนรัฐห้ามล้ม30บาท-แนะหั่นงบซื้ออาวุธ


ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต ทีมสำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ไม่ทราบว่ารัฐบาล และ สนช. พูดความจริงมากน้อยแค่ไหน เรื่องการตัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งหลังจากนี้ พรรคเพื่อไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าไม่มีการตัดงบประมาณจริงหรือไม่? และประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างที่รัฐบาลอ้างหรือไม่?

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย เห็นว่าไม่ควรมีการตัดงบประมาณในส่วนนี้ เพราะเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นโครงการที่ได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก เช่น ธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลก ที่เรียกร้องให้ประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก นำหลักการของโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในประเทศไทย ไปปรับใช้เป็นนโยบายของประเทศเหล่านั้น และที่สำคัญ คนไทยส่วนใหญ่ก็พึงพอใจกับโครงการนี้ เพราะทำให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ในยามฉุกเฉิน แม้จะมีข้อจำกัดทางการเงิน โดยรายงานของ สปสช. ระบุว่า ในปี 2558 มีผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ ประมาณ 159 ล้านครั้ง เฉพาะในปีดังกล่าว

ดังนั้น รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใด ก็ควรเห็นความสำคัญ อย่าล้มโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เพียงเพราะรังเกียจว่าเป็นโครงการที่พรรคไทยรักไทยคิดขึ้นมาในอดีต แต่ควรมองผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับเป็นหลัก อย่ามัวแต่ระแวงว่านักการเมืองคนไหนจะได้เครดิตจากนโยบายนี้ เพราะความสำเร็จของโครงการดังกล่าว ไม่ได้เป็นเพราะฝ่ายการเมืองเท่านั้น แต่เกิดจากความร่วมมือและความเสียสละของบรรดาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งหมด ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้จนประสบความสำเร็จ

ในส่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่ควรจ้องล้มเลิกโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เช่นกัน แต่ควรเพิ่มงบประมาณให้ด้วยซ้ำ อย่ามองคนจนเป็นภาระของประเทศ ถ้าหากรัฐบาลกำลังถังแตก ก็อย่าแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการตัดงบประมาณของชาวบ้าน เพื่อที่จะได้เหลือเงินไปซื้ออาวุธ ทั้งๆที่คนส่วนใหญ่มองว่าไม่มีความจำเป็น และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในเวลานี้ แต่ควรจัดสรรการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม โดยใช้ในเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน เช่น พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวกและทั่วถึง รวมทั้งได้รับตัวยาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ประชาชนจะได้มีสุขภาพที่ดีและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็มีความจำเป็นต่อความมั่นคงของชาติเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น