วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"วัฒนา" เตือนรัฐ ต่อสัญญาศูนย์ประชุมแห่งชาติฯต้องโปร่งใส


นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"อย่าดันทุรัง"

"ดันทุรัง" เป็นคำวิเศษณ์ (adjective) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แปลว่า "ดื้อดึงไม่ยอมแพ้ ดื้อดึงไม่เข้าเรื่อง" อันเป็นพฤติกรรมของรัฐบาลที่หลีกเลี่ยงกฎหมายร่วมทุน ขยายอายุสัญญาและอนุมัติให้เอ็น ซี ซี เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลังใหม่โดยไม่มีการแข่งขัน

เหตุผลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมธนารักษ์ที่ว่า เอกชนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา รัฐบาลจึงไม่สามารถยกเลิกสัญญาและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจนเกิดความเสียหายมากกว่าการเจรจาต่อสัญญา นั้น เป็นคำแก้ตัวที่รับฟังไม่ขึ้น กล่าวคือ (1) การที่เอกชนก่อสร้างโรงแรมไม่ได้เพราะติดผังเมืองของ กทม. ทำให้การชำระหนี้รายนี้ตกเป็นพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้น เอกชนจึงไม่สามารถฟ้องกรมธนารักษ์ได้ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 14493/2557 ความเสี่ยงที่ท่านกังวลจึงไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับ (2) ข้อเสนอที่จะลงทุนตามโครงการเดิมจึงสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องไปยกเลิกสัญญาเพราะตกเป็นพ้นวิสัย การลงทุนครั้งนี้จึงเป็นการลงทุนใหม่เพื่อก่อสร้างศูนย์ประชุมหลังใหม่แทนของเดิมที่จะถูกรื้อทิ้ง ซึ่งจะต้องยื่นแบบและขออนุญาตก่อสร้างใหม่ทั้งหมด (3) ที่กฤษฎีกาและอัยการสูงสุดตอบว่าการแก้ไขสัญญาทำได้หากไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ก็ถูกต้องแล้ว แต่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ด้วย (4) เรื่องนี้อยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งกรมธนารักษ์จะต้องออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ส่วนการคัดเลือกจะไม่ใช้วิธีประมูลก็เป็นขั้นตอนภายหลังจากมีการประกาศเชิญชวนแล้ว และ (5) หากมั่นใจว่าเอกชนรายนี้เสนอประโยชน์สูงสุดให้รัฐแล้วยิ่งไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะไม่ว่าจะเปิดให้มีการแข่งขันอีกกี่รอบเอกชนรายนี้ก็ต้องชนะอยู่ดี ที่สำคัญคือระยะเวลาตามสัญญาเดิมยังเหลืออยู่อีกหลายปี จึงมีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ แล้วจะรีบดันทุรังหาเรื่องเลี่ยงบาลีไปเพื่อใครเหรอครับ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น