วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ภูมิธรรม" แนะรัฐต้องคืนประชาธิปไตยก่อนปรองดอง


นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ความปรองดอง...คำตอบไม่ได้อยู่ที่ประชาชน

ถ้าอยากให้ความปรองดองเกิดและชีวิตของคนไทยดีขึ้น สังคมไทยต้องช่วยกันผลักดันและทำ 2 สิ่งต่อไปนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

ประการแรก สังคมนี้ต้องพร้อม "กลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง" โดยพลัน 

#. เพราะความเป็นประชาธิปไตย คือ "หลักประกันสำคัญที่จะสร้างการยอมรับให้สังคมที่มีความแตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสันติ"

#. ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ หลักประกันที่จะ "เคารพและยอมรับในสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนและกลุ่มชน"

#. ความเป็นประชาธิปไตย คือ "พื้นฐานสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นและเป็นวิถีทางสำคัญที่จะอำนวยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลชิวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้"

ประการที่สอง สังคมที่จะสงบสุขและปรองดองต้อง "ยึดหลักนิติธรรมเป็นเสาค้ำการอยู่ร่วมกันภายในสังคม" และที่สำคัญต้องให้หลักประกันที่จะ "อำนวยความยุติธรรม" ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย "ไม่มีอภิสิทธิ์ชน ไม่มีสองมาตรฐาน" ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันที่ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

ตราบใดที่ทำให้คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันไม่รู้สึกหรือไม่มั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมมีหลักประกัน..ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมยากที่จะทำให้ความสามัคคี ปรองดองบังเกิดขึ้นในสังคมตามคำกล่าวที่ว่า...

"หากความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีย่อมไม่เกิดขึ้น"

ที่ผ่านมา สาระสำคัญที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นคือ หัวใจสำคัญของสองสิ่งนี้ ซึ่งไม่เคยเป็นปัญหาของประชาชน และฝ่ายนิยมประชาธิปไตย แต่เป็นปัญหาสำคัญของฝ่ายผู้มีอำนาจและ ฝ่ายอนุรักษ์ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของโลก/ไม่เคยเชื่อในอำนาจประชาชนและไม่เคยยอมรับระบอบประชาธิปไตย

สังคมไทย..พร้อมที่จะร่วมสร้างความปรองดอง เพื่อผลักดันพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยและการสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วหรือยัง

...."คำตอบมิได้อยู่ที่ฝ่ายประชาชน"....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น