วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ภูวนิดา" หนุนส.ส.หญิงเพื่อไทย ส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมการเมือง


อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของสตรีในการเลือกตั้ง โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี และ International Republican Institute เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสัดส่วนสตรีในภาคการเมือง พร้อมกันนี้ทางสมาคมได้จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท โดยผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มองว่า การที่ผู้หญิงเข้ามาสู่ภาคการเมืองเป็นการส่งเสริมให้มีความคิดที่หลากหลายมากขึ้น เพราะผู้หญิงมีมุมมองที่ต่างออกไป

ทางด้าน ดร.ภูวนิดา คุณผลิน อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมอภิปรายนโยบายส่งเสริมสตรีเข้าสู่การเลือกตั้ง กล่าวแสดงทัศนะว่า "สถาบันพรรคการเมืองควรพิจารณาสัดส่วนสตรีในโครงสร้างพรรคและโครงสร้างการขับเคลื่อน ที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทย ได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือสตรีและเยาวชนผู้ถูกกระทำรุนแรงผ่านนโยบาย OSCC โดยเป็นหน้าที่ผู้หญิงทุกคนที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างโอกาสให้กับผู้หญิงในการก้าวเข้าสู่ภาคการเมืองเพื่อช่วยปรับสมดุลการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การทำให้การมีส่วนร่วมของ ผู้หญิงมีความเข้มแข็งขึ้น ต้องเกิดจากการมีกลไกส่งเสริมที่ชัดเจน"

"ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีนักการเมืองหญิงมากที่สุดประเทศหนึ่ง จากความร่วมมือของพรรคต่างๆ ทำให้ผู้หญิงเข้มแข็งทางการเมือง ยอมรับว่าบทบาทสตรีขณะนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่สตรียังต้องต่อสู้มากมาย เพื่อสร้างความเท่าเทียม ในการส่งเสริมบทบาทสถานภาพสตรีของพรรคเพื่อไทยนั้น เรามีการส่งเสริมที่ชัดเจน จากการจัดตั้งกลุ่ม ส.ส.หญิง พรรคเพื่อไทย" ดร.ภูวนิดา กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น