วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"อนุสรณ์" อัดรัฐพูดฝ่ายเดียว-โหมโฆษณาชวนเชื่อ


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี รัฐบาลเตรียมเดินเกมปฏิบัติการด้านข่าว ขีดเส้น 1 วัน ต้องรีบชี้แจง ว่า นับตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาล คสช. ปฏิวัติรัฐประหารเข้ามา สังคมก็ได้เห็นความพยายามในลักษณะการสื่อสารทางเดียวตลอดมา คือพูดฝ่ายเดียว ไม่ให้โอกาสฝ่ายอื่นได้พูด จนอาจกล่าวได้ว่าประชาชนมิอาจหลีกหนี ทีวีบังคับดู วิทยุบังคับฟัง ของรัฐบาล คสช. ได้ ทุกครั้งที่ท่านผู้นำและเครือข่ายของท่านพูด พวกเราต้องถูกบังคับให้ดู แม้แต่ฟรีดอมเฮาส์ องค์กรวิจัยสนับสนุนสิทธิเสรีภาพ ที่เผยแพร่รายงานประจำปี เรื่องเสรีภาพโลกประจำปี 2560 ยังระบุว่า ประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในประเทศที่ไม่มีเสรีภาพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีคะแนนอยู่ที่ 32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากับรายงานเมื่อปีก่อน

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร ไม่ใช่ปฏิบัติการ IO โหมโฆษณาชวนเชื่อ แต่ต้องสื่อสารและพูดความจริงกับประชาชนให้มากที่สุด ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศ อย่าทำตัวเป็นคนไข้ปฏิเสธยาหมอ เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไร ชาวบ้านสัมผัสได้ ถ้าเศรษฐกิจดีจริง รัฐบาลจะระดมเก็บภาษีทุกช่องทางขนาดนี้หรือ? ตั้งแต่ดอดขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบิน ขยับจาก 20 สตางค์/ลิตร เป็น 4 บาท/ลิตร น้ำมันหล่อลื่นก็โดนแล้ว สรรพสามิตเก็บภาษี 5 บาท/ลิตร จากเดิมไม่ต้องเสีย และอีกหลายรายการที่จะตามมา แม้รัฐจะจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น แต่ที่สุดผู้ประกอบการก็ต้องผลักภาระนั้นมาให้ประชาชนผู้บริโภคในท้ายที่สุด ทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลควรหาแนวทางปรับแก้ด้านอื่น เช่น ลดภาษี หรือมาตรการจูงใจอื่นๆที่จะกระตุ้นการใช้จ่าย แต่กลับเลือกวิธีการเพิ่มภาระให้ประชาชนโดยการขึ้นภาษี ซึ่งถ้าหากยังยึดหลักการดำเนินการอยู่อย่างนี้ ต่อให้ปฏิบัติการ IO ชี้แจงบ่อยหรือเร็วแค่ไหน ก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีทางแก้ไขได้แน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น