วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

3ปีแล้ว! “ชวลิต” แจงเกษตรกรเครียดเพราะรัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่สำเร็จ


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีมีกลุ่มเกษตรกรสาขาต่างๆ ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ว่า “กรณีดังกล่าวล้วนมีที่มาจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องทั้งสิ้น ประการสำคัญ รัฐบาลไม่อาจแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้สำเร็จมาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งนานมากเกินสภาพที่ประชาชนจะรับไหว ความเครียดจึงเกิดขึ้นเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกษตรกรเกิดความเครียด เห็นได้ชัดเจน คือไม่มีกำลังซื้อ มีหนี้สินครัวเรือนเพิ่ม ไม่มีค่าเทอมให้ลูกไปโรงเรียน ฯลฯ ส่วนสาเหตุความเครียดของฝ่ายบริหาร นั้น คงไม่ใช่เพราะขาดกำลังซื้ออย่างแน่นอน จะเป็นเหตุผลใดไม่ขอวิพากษ์ให้เสียบรรยากาศการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา”
     
นายชวลิต กล่าวว่า “ตนเชื่อในหลักคิดที่ว่า ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้ จะต้องได้รับความเชื่อมั่น ทั้งจากประชาชนในประเทศและประชาคมโลก ดังนั้น จากเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 นั้น จึงควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ ดังนี้
     
1. รัฐบาลควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐบาลออกมาเอง กฎหมายนั้นคือ พรป.พรรคการเมือง ซึ่งถ้ากล่าวอย่างสุภาพอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีประเทศไหนในโลกที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาเสียเองเช่นนี้
     
2. ประเทศไทยคงเป็นประเทศเดียวในโลกอีกเช่นกัน ที่จะมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่มีคำสั่ง คสช. ตาม มาตรา 44 กำกับอยู่ ทั้งก่อนเลือกตั้ง ระหว่างมี พรฎ.เลือกตั้ง และหลังเลือกตั้งจนกว่าจะตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ หากจะให้ประเทศได้รับความเชื่อมั่น ควรให้การดำเนินการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พรป. ไม่ควรมีคำสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 มากำกับอยู่
     
3. รัฐบาลควรวางตนเป็นกลาง เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ไม่อคติต่อฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งจะได้รับการยอมรับ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและประชาคมโลก”
     
นายชวลิต กล่าวในที่สุดว่า “สิ่งที่ตนนำเสนอนั้น ปราศจากอคติใดๆ เป็นเรื่องพื้นๆปกติสามัญธรรมดา ถ้าปฏิบัติได้จริงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ก็ยากที่จะปฏิบัติ หากยังยึดมั่นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ข้อเสนอของตนหวังผลที่จะให้คนรุ่นปัจจุบันส่งต่อมรดกบ้านเมืองให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ในสภาพที่บ้านเมืองเป็นปกติสุข ประเทศได้รับความเชื่อมั่น ซึ่งหวังว่าตนคงไม่ฝันไปคนเดียว คงมีคนไทยจำนวนมากวาดฝันบ้านเมืองที่ดี ที่ปกติสุข เช่นเดียวกับตนอย่างแน่นอน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น