วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“ชวลิต” กังวลทุจริตภาครัฐพุ่ง แนะ คสช. เร่งคืนอำนาจ


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการพบปะประชาชนทั่วไป และจากการแลกเปลี่ยนความเห็นกับอดีต ส.ส. ทั้งในพรรคและต่างพรรค ล้วนให้ความเห็นตรงกันว่า ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังเดือดร้อนอย่างที่สุด และปัญหาดังกล่าวได้ลุกลามขึ้นมายังคนชั้นกลาง อันอาจจะส่งผลให้เกิดวิกฤติจนยากจะแก้ไข หากประเทศยังไม่ได้รับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

นายชวลิต กล่าวอีกว่า นอกจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลแก้ไม่ได้มากว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งนับว่านานเกินเหตุ และปัจจุบันรัฐบาลตลอดจนองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กำลังประสบปัญหาจริยธรรมเสื่อมทรุดเสียเองหรือไม่ เพราะได้ประกาศต่อสาธารณชนเป็นระยะๆ ว่าจะปฏิรูปประเทศ ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น สร้างคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารราชการ แต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเสียเองในประเด็นดังกล่าว อาทิเช่น

1. การตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น 2 มาตรฐาน หรือไม่? เห็นได้จาก เรื่องร้องเรียนที่เกิดในรัฐบาลนี้ตรวจสอบไม่ได้ หรือเป็นไปด้วยความล่าช้า อาทิเช่น การร้องเรียนการทุจริตโครงการขุดลอกแหล่งน้ำของ อผศ. ,โครงการ 9101 ,การอนุมัติงบกลางจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว แทนที่จะใช้งบปกติ โดยงบกลางควรรวบรวมไว้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น ปัญหาอุทกภัยที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนตั้งเหนือจรดใต้
       
ประการสำคัญ ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายมีเรื่องเดิมที่ถูกตรวจสอบ แต่ไม่มีความคืบหน้า คือ โครงการ GT 200 และโครงการเรือเหาะ เป็นต้น

2. สัจจะของผู้นำฝ่ายบริหารที่ให้ไว้ต่อ UN. ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ในเรื่องการคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน มีความคลาดเคลื่อนมาเป็นลำดับและไม่แน่นอน

3. ประธาน กรธ.เสนอแต่งตั้งบุตรีของตนเองเป็นรองเลขาธิการประจำ คสช.

4. สนช.แต่งตั้งบุคคลที่ถูกปปช. กำลังตรวจสอบความโปร่งใส เข้ามาเป็น กมธ.พิจารณา กม. ปปช.

ทั้งหมดทั้งมวลนำมาซึ่งวิกฤติศรัทธาที่มีต่อรัฐบาล ผลโพลจึงออกมาสอดคล้องถึงความนิยมที่มีต่อ นายกรัฐมนตรีลดลงอย่างฮวบฮาบ รวมทั้งผลโพลยังให้ปลดล็อคพรรคการเมืองในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง

นายชวลิต กล่าวในที่สุดว่า ทางออกในเรื่องนี้ คสช.และรัฐบาลควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศที่สากลยอมรับ คือ ควรรีบคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนที่ชัดเจน และโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น