วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การปฏิรูปไม่ใช่พิธีกรรม: ภูมิธรรม เวชยชัย


นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เขียนบทความในหัวข้อ "การปฏิรูปไม่ใช่พิธีกรรม" โดยมีเนื้อหาดังนี้

“การปฏิรูปไม่ใช่พิธีกรรม รีบคืนประชาธิปไตย รีบคืนสิทธิเสรีภาพ รีบคืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน การปฏิรูปจึงจะเป็นจริง”

ผมติดตามการทำหน้าที่อย่างแข็งขันของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง ที่กำลังพยายามจะผลักดันเรื่องการปฏิรูปการเมืองภายใต้การผลักดันและมอบหมายจากคณะผู้มีอำนาจในปัจจุบัน ด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง

ห่วงใยด้วยเกรงว่า คณะฯดังกล่าว ก็จะกลายเป็นเพียง “เครื่องมือสร้างความชอบธรรม” ให้กับกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ หรือด้วยความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

ที่ผมเป็นห่วงเพราะผมยังไม่ได้เห็นความตั้งใจจริงที่คณะผู้มีอำนาจในปัจจุบัน โดยเฉพาะความจริงใจในการเอื้ออำนวยให้สังคมและประชาชนตลอดจนพรรคการเมืองต่างๆ ให้สามารถออกมาใช้สิทธิเสรีภาพ ในการถกเถียงหรือแสวงหาคำตอบว่าประเทศของเราจะก้าวเดินไป ทางไหน ทิศทางประเทศจะเป็นอย่างไร

สิ่งต่างๆที่ผู้มีอำนาจทำ ดูเป็นเพียงพิธีกรรมที่สร้างความชอบธรรมที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปอีกยาวนาน ยิ่งได้ฟังที่ท่านพูดว่า ทหารคงไม่อยากอยู่ในอำนาจยาวนาน ยิ่งรู้สึกว่าอาจเป็นความคิดส่วนตนที่ขัดกับความจริงที่ปรากฏต่อสังคม หรืออาจกำลังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรืออาจจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นก็เป็นได้

เพราะการกระทำของผู้มีอำนาจ ประกอบกับสถานการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เหมือนที่นักวิชาการและสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนไม่น้อยมองเห็นการพยายามเข้ามาแทรกแซงว่ากฏกติกาและกลไกของระบบต่างๆให้เป็นไป เพื่อความต้องการของตนที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มตนต่อไป

ผมเห็นว่าการลดอำนาจประชาชนและเพิ่มอำนาจรัฐที่มากล้นจนเกินไป การมุ่งทำรัฐให้เป็นรัฐที่เข้มแข็งแบบรัฐราชการ การพยายามเข้าไปจัดระบบหรือรีเซ็ตองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มตน ล้วนเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามของนักปฏิรูปต่างๆที่กำลังทำงานภายใต้คณะฯดังกล่าวที่ผู้มีอำนาจตั้งขึ้น ยิ่งมองไม่เห็นความหวัง และเกรงว่าจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งของผู้มีอำนาจ ที่พยายามทำให้สังคมรับรู้ว่าตนไม่ได้นิ่งดูดายกับปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น แต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีแก่นสารใดๆ หรือความจริงใจในการดำเนินการแต่อย่างใดเลย อีกทั้งยังเป็นการปฎิรูปที่ผิดหลักการเพราะการปฏิรูปที่ไม่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นของคนในสังคมอย่างกว้างขวาง จะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้

“อย่ามัวแต่สร้างพิธีกรรม หรือสร้างความหวังลมๆแล้งๆกันต่อไปเลย ตื่นขึ้นมาอยู่กับความเป็นจริง รีบคืนประชาธิปไตย คืนสิทธิเสรีภาพ และคืนอำนาจการตัดสินใจกลับมาให้ประชาชนโดยเร็วเถอะครับ แล้วประเทศจะมีทางออกการปฏิรูปถึงจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้”

นายภูมิธรรม เวชยชัย
รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
29 พฤศจิกายน 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น