วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“นพดล” สอน ครม.ใหม่ เร่งแก้ปัญหาก่อนเลือกตั้งปีหน้า


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการปรับ ครม. ว่า “ตนไม่ขอวิจารณ์ตัวบุคคล ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ เพราะอาจไม่เป็นธรรมกับคนที่ยังไม่ทำงาน แต่เนื่องจากนโยบายและองคาพยพในรัฐบาลยังคงเดิม การจะคาดหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือคงยาก นอกจากนั้นรัฐบาลต้องทำงานแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 1 ปีก่อนจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งคงไม่สามารถทำทุกอย่างได้แต่อย่างน้อยควรแก้ปัญหาเร่งด่วนต่อไปนี้ให้สำเร็จ เช่น 1. ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่กระทบคนวงกว้าง 2. ปัญหาพืชผลการเกษตรตกตำ่ เช่นข้าว ปาล์ม ยาง 3. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 4. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเปิดพื้นที่เสรีภาพ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 5. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 6. ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและตัดไม้ทำลายป่า  7. ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตายติดลำดับโลกสูญเสียนับแสนล้านต่อปี 8. ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ยังรั้งท้ายเพื่อนบ้าน และเด็กส่วนใหญ่ยังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้”

นายนพดล กล่าวต่อไปว่า “รัฐบาลนี้มีปัจจัยเอื้อกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามมาตรา 44 ที่โยกย้ายข้าราชการจัดคนหรือตั้งหน่วยงานตามที่ต้องการ ไม่มีฝ่ายค้านหรือพรรคการเมืองขัดขวางทั้งในและนอกสภา ไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีเสถียรภาพทางการเมือง ไม่มีม็อบการเมือง ดังนั้นในการประเมินว่ารัฐบาลทำงานสำเร็จหรือไม่ ต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ด้วย”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น