วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หวั่นปัญหาใต้วุ่น! ”หมวดเจี๊ยบ” แนะประยุทธ์ลาออกหากคุมลูกน้องไม่ได้


ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สิ่งที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรต้องทำเกี่ยวกับกรณีการสลายการชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงต่อชาวบ้าน อ.เทพา จ.สงขลา มี 3 เรื่อง คือ

1.รัฐบาลต้องปล่อยตัวชาวบ้านที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข

2.ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืน มติ ครม. ที่ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ เพราะมติ ครม. มีฐานะเป็นคำสั่งในทางบริหารที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การฝ่าฝืน มติ ครม. ถือเป็นความผิดทางวินัย หรืออาจผิดวินัยร้ายแรง ตาม ม.84 และ 85(7) แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

3.ขอให้ดำเนินคดีอาญา ม.157 กับเจ้าหน้าที่ๆ จับกุมและใช้ความรุนแรงกับชาวบ้าน เพราะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ตาม ม.34 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ อันเป็น ก.ม. ระหว่างประเทศ ซึ่งไทยให้การรับรองไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2484 ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ รัฐบาลต้องลงโทษต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน แล้วการที่ประชาชนมาร้องทุกข์ครั้งนี้ก็มีเหตุผลอันสมควรที่จะรับฟัง เพราะถ่านหินเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดและชาวบ้านจะได้รับผลกระทบโดยตรงในหลายๆ ด้าน ที่สำคัญรัฐบาลเอง ก็เป็นฝ่ายเดินทางลงพื้นที่ไปหาชาวบ้าน ก็เพื่อไปรับฟังทุกข์สุขของชาวบ้านไม่ใช่หรือ?

นอกจากนี้ การใช้กำลังลงมือลงไม้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนและยังจับเขาเข้าคุกแบบนี้ อาจส่งผลกระทบไปถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะทำให้การทุ่มเทแก้ปัญหาตลอด 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2547 ต้องสูญเปล่า เพราะการรังแกชาวบ้านในลักษณะนี้ คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวเพิ่มเติมว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเป็นผู้นำเผด็จการเต็มรูปแบบที่ใช้กำลังทหารยึดอำนาจมาบริหารประเทศ ไม่สามารถจัดการลูกน้องตัวเองที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและฝ่าฝืน มติ ครม.ได้ ก็สมควรลาออกไปเสีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น