วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"พรรคเพื่อไทย" เร่ง "ประยุทธ์" ยกเลิกคำสั่งห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง


ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย  ได้ยื่นหนังสือจากพรรคเพื่อไทย ลงนามโดย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 โดย เนื้อหาระบุว่า ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2560 เป็นต้นไป ได้กำหนดให้พรรคการเมืองต้องดำเนินการต่างๆ ในหลายเรื่องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น ต้องแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกพรรค การจัดทำข้อบังคับพรรค การจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร การให้สมาชิกชำระค่าบำรุงพรรค หรือ การจัดตั้งสาขาพรรค เป็นต้น หากไม่ดำเนินการจะมีผลทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญต่อพรรคการเมือง

เนื่องจากตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2557 ได้ห้ามมิให้พรรคการเมืองดำเนินการประชุมหรือดำเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง ทำให้พรรคการเมืองไม่อาจดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามที่ได้กราบเรียนข้างต้นได้

ด้วยเหตุนี้ พรรคเพื่อไทย จึงขอให้ท่านในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดำเนินการเพื่อยกเลิก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ ที่ 57/2557 โดยไม่มีเงื่อนไขและโดยเร็ว เพราะหากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่พรรคการเมืองเป็นอย่างมาก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น