วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เทศกาลศิลปะชุมชน "สามแพร่ง facestreet" : ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต


ในย่านเมื่องเก่าของกรุงเทพฯ "สามแพร่ง" อันได้แก่ แพร่ภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพาสาสตร์ นับเป็นชุมชนดั้งเดิม สืบเนื่องรุ่นต่อรุ่นมายาวนาน มีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย มีร้านอาหารและขนมไทยอร่อยเลื่องชื่อ มีอาชีพเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรือง เช่น เย็บหมวกราชการ อู่ซ่อมรถคลาสสิก ร้านขายใบชา เครื่องหนัง ฯลฯ เป็นเสน่ห์ของบางกอกที่หลบมุมอยู่เงียบๆ ใกล้เสาชิงช้า วัดสุทัศน์ฯ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลเจ้าพ่อเสืออันโด่งดัง ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวย่านถนนราชดำเนิน

ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์ในยุคเริ่มแรกของเมืองบางกอก ท่ามกลางส่วนเสี้ยวของวังเก่าที่ยังควส่งทอดอดีตมาถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประตูวังสรรพสาสตร์ โรงละครปรีดาลัยซึ่งต่อมากลายเป็นอาคารโรงเรียนตะละภัฏศึกษาบนถนนแพร่งนรา หรือสุขุมาลอนามัย สถานีกาชาดที่ 2 ของเมืองไทยติดกับลานภูธเรศ แพร่งภูธร เทศกาลศิลปะชุมชน "สามแพร่ง facestreet" ได้เกิดขึ้น สร้างสรรค์ "สามแพร่ง" ให้เป็นย่านศิลปะที่อิงแอบกับวิถีชาวบ้าน คืนชีวิตชีวาให้กับชุมชน เพื่ออยู่อย่างมีอัตลักษณ์ในโลกปัจจุบัน ไม่ให้ถูกรื้อถอนล่มสลายไร้รากเหง้าไปกับการพัฒนาเมืองที่มุ่งผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ แต่ละลืมผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่จริง


ทั้งนี้ งานเทศกาลศิลปะชุมชน "สามแพร่ง facestree" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 โดยภายในงานมีการแสดงมหรสพพื้นบ้าน การแสดงดนตรี กระบี่กระบอง โขนเด็กโรงโขนเพชรบุรี การแสดงดนตรี การแสดงลิเก และสอนสกรีนเสื้อสีธรรมชาติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น