วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"ชยิกา" แนะรัฐหยุดละเมิดสิทธิ์-คืนอำนาจให้ประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

กรณี ครม.ไฟเขียว ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นวาระแห่งชาติ ดิฉันมีความเห็นว่าการที่รัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน และประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ทั้งนี้รัฐบาลควรจะเป็นต้นแบบและละเว้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน หรือยกเลิกคำสั่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะมาตรา 44 ของคสช. เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้ว แต่รัฐบาลยังคงใช้อำนาจตามคำสั่งของคณะปฏิวัติที่เอื้ออำนาจให้นายกรัฐมนตรีจนสร้างความหวาดระแวงทั้งข้าราชการและประชาชนซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

พร้อมกันนี้ดิฉันจึงขอเสนอต่อรัฐบาลให้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีการประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นวาระแห่งชาติโดยขอให้ยกเลิกการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นอีกดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง และประกาศทั้งหลายตั้งแต่การยึดอำนาจปกครองประเทศที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และยกเลิกการใช้วิธีการนำตัวประชาชนไปปรับทัศนคติ โดยเฉพาะประชาชนผู้เห็นต่าง รวมไปถึงในบางกรณีที่เกิดการควบคุมตัวประชาชนโดยไม่มีความผิด และให้ความเป็นธรรม ให้ความยุติธรรมกับผู้ต้องหาทางการเมืองทุกคน รวมทั้งยกเลิกการให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร 

2. ขอให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายและมาตรการใดๆ ที่จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ และสร้างความไม่เท่าเทียมและขัดแย้งกันในสังคม และดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว

3. ขอให้รัฐบาลเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ให้ประชาชนสามารถแสดงออกทางความคิด เสนอแนะต่างๆโดยแนวทางสันติและโดยอิสระ เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความเห็นที่แตกต่างตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมและหาทางออกให้ประเทศชาติ

4. สุดท้ายขอให้รัฐบาลคืนอำนาจให้กับประชาชน หยุดไล่ล่าทางการเมือง เคารพสิทธิ เสียง และสิทธิทางการเมืองของประชาชน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้สิทธิใช้เสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ประเทศเดินไปตามครรลองในระบบประชาธิปไตย

ซึ่งถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ก่อน ก็จะทำให้ทุกฝ่ายสามารถยอมรับการ ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ของรัฐบาลได้อย่างไม่มีข้อโต้แย้งหรือสงสัย ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ดำเนินการแก้ไขยกเลิกหรือมีมาตรการกับสิ่งที่ได้ปรากฏอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่อย่างเห็นได้ชัด ก็อาจจะพูดได้ว่าการประกาศวาระแห่งชาติดังกล่าวคือสักแต่ได้ประกาศ แต่จะไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมใดๆเลยแม้แต่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น