วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"ชวลิต" แนะ คสช. ปลดล็อคพรรคการเมือง


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็นที่ รัฐบาล คสช. ยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ว่า "การไม่เคารพกฎหมายที่ออกมาเองนั้น ส่อว่าผิดกฎหมายหลายฉบับ ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญา เป็นการทำลายความเชื่อมั่นประเทศที่ฝ่ายบริหารไม่ดำรงอยู่ในหลักนิติธรรม หรือไม่? ส่วนประเด็นความไม่เป็นกลางทางการเมืองที่หลายภาคส่วนกำลังวิพากษ์ในคำถาม 6 ข้อ นั้น ถือเป็นประเด็นรองที่สืบเนื่องมาจากการไม่เคารพกฎหมายที่ออกมาเองดังกล่าว ซึ่งมีข้อพิจารณาว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว หรือไม่? ประเทศจะต้องเดินไปข้างหน้า จะปล่อยให้เกิดความเสียหายโดยผู้ฝ่าฝืน คือ รัฐบาลเป็นผู้กระทำเสียเองนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้น  จึงหวังที่จะเห็นบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยยึดหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้งสืบไป"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น