วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" เร่ง คสช. ส่งสัญญาณเลือกตั้ง ฟื้นความเชื่อมั่นประเทศ


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การรับเงินเดือน เบี้ยประชุม ฯลฯ จากการดำรงตำแหน่งทางการเมือง วิญญูชนทราบดีว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ และเป็นนักการเมืองหรือไม่?"
         
นายชวลิต กล่าวว่า "ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้ ต้องได้รับความเชื่อมั่น มีนักลงทุนสนใจมาลงทุน รัฐต้องทำให้บ้านเมืองเป็นปกติ โดยเฉพาะทางด้านการเมือง การปกครอง เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารประเทศ และปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก ที่ผ่านมาประเทศไทยจึงได้รับการสอบถามทั้งจาก UN และมหามิตร คือ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา"
        
"ขณะนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 เมษายน 2559 และ พรป. พรรคการเมืองมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2560 ถ้าจะให้ประเทศได้รับความเชื่อมั่น ก็ต้องดำเนินการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย การออกกฎหมายมาแล้ว มีผลบังคับใช้แล้ว แต่มีคำสั่งคณะรัฐประหารอยู่เหนือกว่ากฎหมาย นักลงทุนต่างประเทศจะเชื่อมั่นหลักนิติธรรมของประเทศไทยได้อย่างไร? เขาก็ค่อยๆย้ายฐานการลงทุนไปหมด จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา 3 ปีเศษของการรัฐประหาร จึงมีแต่การลงทุนลม หาตัวเลขการลงทุนจริงๆไม่ได้ จนกระทั่ง BOI ไม่กล้าให้ตัวเลขการลงทุนที่แท้จริง ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน คสช. และรัฐบาลควรส่งสัญญาณบวกให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายที่ท่านออกมาเอง จึงจะค่อยๆฟื้นความเชื่อมั่นของประเทศกลับคืนมา" นายชวลิต กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น