วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" แนะรัฐรับมือปัญหาหมอกควันปี 2563


นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าตนเตรียมยื่นกระทู้ถามถึงรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการการแก้ปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี  2563

ว่ารัฐบาลมีมาตรการรองรับหรือแก้ปัญหากรณีหมอกควันอย่างไร ทั้งกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข  จะช่วยเหลือประชาชนอย่างไร เพราะปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐจะต้องวางมาตรการทั้งป้องกันและหารือและให้ความร่วมมือกับประเทศที่มีชายแดนติดต่อเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐควรเร่งหามาตรการป้องกันได้แล้ว

นางสาวทัศนีย์ กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบทั้งพื้นที่ภาคเหนือและกินระยะเวลานาน ส่งผลสุขภาพประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันในหลายพื้นที่ ครั้งนั้นกระทรวงสาธารณสุขทำได้ดีที่สุดคือแจกผ้าปิดปากปิดจมูก ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็ทำได้เพียงมาตรการ ห้ามเผาป่า เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ก็ไปไล่จับเกษตรกรที่ทำการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกหรือติดป้ายห้ามเผาหญ้า

ทั้งๆที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่รัฐทราบอยู่แล้วควรหามาตรการและความช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับหน้าดินเพื่อปลูกพืชในปีถัดไป ไม่ว่าจะเป็นการเอารถจากหน่วยงานราชการไปช่วยไถปรับหน้าดินให้กับเกษตรกร หรือให้เงินช่วยเหลือกับเกษตรกรในการปรับหน้าดินเพื่อป้องกันการเผาหญ้าหรือวัชพืชเพื่อปรับหน้าดินเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เครื่องมือรัฐมี แต่รัฐอ้างว่าต้องมีคำขอจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐบาลจึงนำอุปกรณ์และเครื่องมือออกไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ หากรัฐยังนิ่งไม่ดำเนินการ ปัญหานี้จะส่งผลกระทบหนักขึ้นอย่างแน่นอน ผู้บริหารประเทศที่ฉลาดจะหามาตรการป้องกันบรรเทาเหตุไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วมาตามแก้ที่ปลายเหตุเหมือนหลายปีที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น