วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

“เพื่อไทย” ค้านตั้งบอร์ดคุมเงินบาท

“เพื่อไทย” ค้านตั้งกรรมการคุมเงินบาท นโยบายการเงินต้องเป็นอิสระ ซัดอย่าเอา "ทัศนคติเผด็จการ" มาบริหารเศรษฐกิจประเทศ


ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะเดินหน้าตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลนโยบายการเงินการคลังว่า

ที่ผ่านมาการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย จริงอยู่ที่หลายครั้งยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ และผมก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเงินในหลายครั้งๆ นโยบายการเงินที่ตึงตัวเกินไปได้สร้างปัญหาในหลายๆด้าน

แต่ทางออกของปัญหานี้ ต้องไม่ใช่การที่รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการดูแลการเงินการคลังขึ้นมา ทำให้สังคมตั้งคำถามว่ามีเจตนาที่จะลดความเป็นอิสระของแบงค์ชาติหรือไม่? และจะนำไปสู่ควบคุมการกำหนดนโยบายการเงินของแบงค์ชาติเอาไว้ในมือรัฐบาลหรือไม่? หากทำจริงเป็นสิ่งที่อันตรายมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

แบงค์ชาติกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยดูจากปัจจัยต่างๆของระบบเศรษฐกิจและประเทศแวดล้อม โดยไม่มีความต้องการทางการเมืองเข้ามาอยู่ในสมการ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นโยบายการเงินถูกครอบงำ มีเรื่องของการเมือง เข้ามาประกอบการตัดสินใจ ตรงนี้ไม่ถูกต้อง

เสถียรภาพและความเชื่อมั่นต่อเงินบาทจะมีปัญหาเพราะอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่จะไม่เป็นอิสระอีกต่อไป

อย่าได้เอาทัศนะคติแบบเผด็จการ แบบการรวมศูนย์อำนาจ การบีบบังคับ มาใช้กับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น