วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เผ่าภูมิ" แนะรัฐ หนุนสลับนักเที่ยวจีน-อินเดีย

“เพื่อไทย” แนะรัฐบาล สลับส่งเสริมการท่องเที่ยวแบ่งตามฤดูกาล ชู “ตลาดอินเดีย” ทางออกท่องเที่ยวไทยช่วง low season


ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยว่า

การท่องเที่ยวจากที่เคยเป็นโอกาส กลับกลายเป็นปัญหา ทั้งต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ และกระทบต่อรายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง

ลักษณะจำเพาะของการท่องเที่ยวคือแปรผันตรงต่อเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นั่นหมายถึงความเปราะบางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีสูง และไทยยังพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจีนในสัดส่วนที่สูงมาก ฉะนั้นรายได้การท่องเที่ยวไทย จึงผูกกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนเป็นอย่างมาก

อีกหนึ่งลักษณะจำเพาะที่สำคัญของการท่องเที่ยวคือ “ฤดูกาล” โดยจะเฟื่องฟูในฤดูกาลท่องเที่ยว และจะฟุบในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน โรงแรม ร้านค้า ผู้ประกอบการขนาดย่อม ต่างประสบปัญหาในช่วง low season ธุรกิจที่สายป่านสั้นก็จะมีปัญหา เฉพาะผู้ประกอบการที่สายป่านยาวเท่านั้น ที่จะทนผ่านช่วง low season ได้

หนึ่งในทางแก้ไขปัญหานี้ ผมมองไปที่การสร้างการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว โดยการ “สลับส่งเสริมการท่องเที่ยวแบ่งตามฤดูกาล” ผ่านการสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก “อินเดีย” ในช่วง low season

จุดเด่นที่สำคัญของอินเดีย คือ “ฤดูกาลท่องเที่ยว” ของ “อินเดีย” ตรงกับช่วง low season ของไทย โดยเฉพาะในไตรมาส 2 ของทุกปี ซึ่ง “สลับ” กับนักท่องเที่ยวจีน ตรงนี้น่าสนใจ เพราะจะสามารถแก้ปัญหาทั้งของผู้ประกอบการและรายได้ประเทศจากการท่องเที่ยวหดตัวในช่วง low season ได้ หากเราสามารถสร้างตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียในช่วง low season และสร้างตลาดจีนในช่วง high season

ต้องแยกยุทธศาสตร์การสร้างตลาด 2 ประเทศนี้ออกจากกัน โดยแบ่งตามฤดูกาล เพราะมีลักษณะจำเพาะที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวอินเดียจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวสุขภาพ กลุ่มคู่รักหลังแต่งงาน กลุ่มการจัดงานแต่งงาน ซึ่งชาวอินเดียใช้เงินสำหรับการแต่งงานเฉลี่ยคิดเป็น 1 ใน 5 ของรายได้สะสมตลอดชีวิต

ชนชั้นกลางของอินเดียกำลังขยายตัวอย่างมหาศาล จะขยายจำนวนถึง 7 เท่า ในอีก 7 ปีข้างหน้า อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก และจะมีประชากรเป็นอันดับ 1 แทนจีนในปี 2565 ซึ่งเป็นโอกาสอันมหาศาลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

อยากฝากไปยังรัฐบาลว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ และผูกพันหลายภาคส่วนในวงกว้าง เป็นโอกาสอันมหาศาลถ้ามองอย่างชาญฉลาด แต่สามารถเป็นปัญหาทรุดทั้งระบบได้ถ้าปล่อยไปตามยถากรรม

31 ส.ค. 2562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น