วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" อบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก


นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดการประชุมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกแกนนำพรรคเพื่อไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยดำเนินงาน ผู้ติดตามส.ส.และแกนนำผู้ประสานงานพรรค จำนวน 200 คน ในเขต 3 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

โดยนายสมพงษ์ได้กล่าวว่า แกนนำผู้ปฎิบัติงานพรรคทุกคนเป็นกำลังสำคัญของพรรคในการเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเชื่อมประสาน สะท้อนปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่..

พรรคเพื่อไทย ยึดมั่นมาเสมอว่าหัวใจการทำงานเราอยู่ที่ประชาชนพรรคใกล้ชิดประชาชนเพราะมีตัวแทนผู้ปฏิบัติงานของพรรคและนักการเมืองของพรรคคอยทำหน้าที่เชื่อมประสานกับประชาชนได้เป็นอย่างดี ต่อจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยจะมีการปรับขบวนการทำงานเพื่อร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการร่วมหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตามเจตนารมณ์ของพรรคที่ว่า “พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน”

นอกจากนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันไม่ได้ทำให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นใหม่สามารถทำหน้าที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เลย เพราะจุดหมายหลักของผู้มีอำนาจที่เขียนกฏกติกาทำให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นใหม่ไม่สามารถเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีศักยภาพ เพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาที่สั่งสมมามากมายได้ ดังนั้นนักการเมืองของพรรค ผู้ปฏิบัติงานพรรคและแกนนำพรรคต้องร่วมกันช่วยเหลือประชาชนและร่วมกันแสวงหาช่องทางที่จะรับมือกับปัญหาและเผชิญกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่อาจรอให้รัฐบาลที่ไร้ศักยภาพและขาดเสถียรภาพมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของ พี่น้องประชาชนได้

ปิดท้ายด้วย นพ.เชิดชัย ตันติสิรินทร์ ได้กล่าวต่อว่า ปัญหาทั้งปวงที่ประชาชนจะต้องเผชิญและไม่อาจแก้ไขได้ง่ายล้วนเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากรธน.ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนทำไม่ได้ ทางเดียวสำหรับอนาคตคือร่วมมือการสร้างฉันทามติให้เกิดการแก้ไขรธน. ปัญหาของประชาชนจึงจะคลี่คลาย

ภายหลังจากนั้นผู้แทน ส.ส.พรรคในเขต 3 จังหวัด ได้ร่วมกับแกนนำผู้ปฏิบัติงานได้ระดมความคิดเห็นและวางแนวทางการทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องรวมทั้งแนวทางในการรณรงค์เพื่อการแก้ไขรธน.ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น