วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"อนุสรณ์" เผย พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมประชุม


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จะมีการประชุมของคณะกรรมการ เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1.การสรุปประเมินผลภาพรวมการอภิปรายในช่วงแถลงนโยบายของรัฐบาล และพิจารณาดำเนินการในช่องทางต่างๆในประเด็นที่รัฐบาลมีปัญหา

2.การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องในช่วงการอภิปรายงบประมาณของรัฐบาล และ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

3.หารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน

4.กำหนดยุทธศาสตร์กิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน 4 ภาค ที่จะไปสะท้อนรับฟังปัญหา เศรษฐกิจปากท้อง ปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ พบผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน จะยกระดับการทำงานให้เข้าถึงปัญหาในทุกระดับของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งในมิติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ให้สมกับที่สะท้อนผ่านโพลหลายสำนักว่าประชาชนเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ในยุคนี้ เป็นฝ่ายค้านยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน หากยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่มีอะไรที่รัฐบาลต้องวิตกกังวลกับการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้าน นายอนุสรณ์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น