วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทยพลัส" จี้รัฐตอบ3คำถาม ก่อนแจกเงินฟรีกระตุ้นเศรษฐกิจ

"เพื่อไทยพลัส" จี้รัฐตอบ 3 คำถาม ก่อนแจกเงินฟรีกระตุ้นเศรษฐกิจ หวั่นหลายมาตรการ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไหลเข้ามือนายทุนใหญ่


นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในนามเพื่อไทยพลัส กล่าวถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เชื่อว่ายังไม่มีประสิทธิภาพและสามารถกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ

มาตรการแจกเงิน 1,500 บาทเพื่อใช้จ่ายในเมืองรองเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ซึ่งรัฐบาลต้องมองการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย ขณะเดียวกันเห็นว่าการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเช่นนี้

จำเป็นต้องตอบคำถามให้ได้ว่า เงิน 1,500 บาทจะแจกให้คนกลุ่มใด เพราะจะเป็นตัวสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอย และจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้วในท้ายที่สุดจะตกไปอยู่ในมือคนกลุ่มใด จะตกถึงมือพี่น้องประชาชนในเมืองรองจริงหรือไม่

ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เห็นว่าเม็ดเงินจำนวน 15,000 ล้านบาทที่นำมาใช้ในโครงการ จะไม่ทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบตามที่รัฐบาลต้องการ เพราะเม็ดเงินจะถูกใช้จ่ายอยู่ในส่วน ของร้านค้าที่ได้กำหนดไว้แล้วเท่านั้น

เงินจะไม่กระจายไปยังร้าน ค้ารายย่อยในชุมชนอาจทำให้เศรษฐกิจไม่ได้หมุนจากส่วนล่างขึ้นส่วนบนจริง หรืออาจหมุนเพียง หนึ่งรอบถึงรอบครึ่งและกลับเข้าสู่มือนายทุน คนได้ประโยชน์อาจจะเป็นเพียงนายทุน ไม่ต่างจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แต่หากจะมีเงินบางส่วนที่ถึงชุมชน ก็เป็นเพียงคนกลุ่มเล็กที่เกี่ยวข้องกับมิติของการท่องเที่ยวเท่านั้น
นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องตอบให้ได้ว่า ได้กำหนดตัวชี้วัดเงินที่ถูกแจกไปเพื่อใช้ในเมืองรองไว้หรือไม่

"หากไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้มาตรการดังกล่าวคงไม่ใช่กลไก ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงอาจจะเป็นเพียงการจ่ายเงินฟรีให้กับประชาชนเหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่อาจเป็นการละลายในแม่น้ำใหญ่ ที่สุดท้ายจะไหลกลับเข้าสู่นายทุนใหญ่"

นางสาวจิราพร ระบุด้วยว่ามาตรการที่ออกมาทั้งหมดอาจเป็นเพียงระยะสั้น ดังนั้น รัฐจะต้องพิจารณา ช่องทางที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการวางแผนการสร้างรายได้ระยะยาว การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยยกตัวอย่างการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มี ประสิทธิภาพ จะทำให้คนตัวเล็ก มีความแข็งแกร่งและเศรษฐกิจจะหมุนจากล่างขึ้นบนได้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น