วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"นพดล" สอนประยุทธ์ เป็นนายกฯต้องตอบกระทู้ ส.ส.

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นแม่แบบประชาธิปไตย จะมีจารีตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Convention) (ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญเนื่องจากประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร ) กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้สดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันเวลาที่นายกฯต้องมาตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร ประเทศอังกฤษ ที่เรียกว่า Prime Minister's Questions เกิดขึ้นทุกวันพุธ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยในช่วงเวลานี้นายกฯจะต้องมาตอบด้วยตนเอง ดังนั้นนายกฯประเทศอังกฤษต้องรู้เรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเป็นอย่างดี ต้องใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ความสามารถในการพูด อภิปราย โต้วาที และความรู้อย่างมาก ที่นายกฯต้องมาตอบกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะ ส.ส.เป็นตัวแทนประชาชน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารแทนประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น