วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" เสนอรัฐ ตั้งเขตพัฒนาพิเศษทุ่งกุลาร้องไห้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ทุ่งกุลาและพี่น้องต้องไม่ร้องไห้อีกต่อไป เราจะเปลี่ยน “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็น “ทุ่งกุลามั่งมี” ด้วยการผลักดันทุ่งกุลาให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ ที่จะเรียกว่า “ทุ่งกุลาเขตพัฒนาพิเศษ” Thungkula Special Development Area” หรือเรียกว่า TSA

วันนี้ดิฉันและคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้เริ่มต้นการสัญจร #ทีมเพื่อไทย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้เป้าหมายที่เป็นหัวใจสำคัญของเราก็คือ #ประชาชนคิดเพื่อไทยทำ

วันนี้ดิฉันและทีมเพื่อไทยจะมาทำให้ทุ่งกุลาไม่ร้องไห้ ไร้น้ำตาแห่งความทุกข์อีกต่อไป

เราจะพัฒนา “ทุ่งกุลามั่งมี” ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพภาพสูง ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ที่อร่อยที่สุดในโลก ให้เป็นผืนดินที่พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทย สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้ประเทศ

เราจะผลักดันทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษนอกอีอีซี โดยเรียกว่า #เขตพัฒนาพิเศษทุ่งกุลาร้องไห้ “Thungkula Special Area (TSA)” ซึ่งเราจะนำแผนงานนี้ไปนำเสนอต่อทางรัฐบาลด้วย

และด้วย 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้ ที่จะพลิกผืนดินฟื้นชีวิตเกษตรไทยให้ยั่งยืนได้

#1.สร้างผืนดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำไม่ขาด

ต้องหาทางเติมนำ้ให้เพียงพอต่อการผลิตอย่างยั่งยืน ผลักดันการบริหารจัดการนำ้อย่างเป็นระบบ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ชลประทานของพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งลุ่มน้ำ โขง เลย ชี มูล

ให้มีโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ำ โดยจัดงบประมาณผ่านตรงไปยังประชาชน ให้จัดทำแหล่งนำ้ประจำหมู่บ้านของตนเอง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

ผลักดันรูปธรรมให้เกิดโครงการกักเก็บนำ้ใต้ดิน หรือธนาคารนำ้ใต้ดิน

ให้ทำฝายกักเก็บน้ำในลำน้ำชี ลำน้ำมูล ลำน้ำยัง และลำน้ำใหญ่ๆอื่นๆ เป็นช่วงๆตลอดลำน้ำ รวมทั้งทำแก้มลิงเพิ่มเติม และเขื่อน​ขนาดเล็ก โดยใช้ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

#2.สร้างแบรนด์ข้าวหาตลาดขายให้ได้ราคาดี

พร้อมๆกับดำเนินการให้มีน้ำสมบูรณ์ เราจะต้องเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาไปด้วย ซึ่งทำได้โดยการยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ Organic และรัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ต้องยกระดับราคาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการทำ Thailand Brand ของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา โดยรัฐ เพื่อรับรองคุณภาพแหล่งผลิต (GI) รวมทั้งการทำ packaging การทำการตลาด ตลอดจนการเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควบคู่กันไป

#3.สร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์

เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกรทุ่งกุลา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตั้งแต่กระบวนการปลูก การแปรรูปไปจนถึงการตลาด

ให้พี่น้องทำได้เองหมดตั้งแต่ ขั้นผลิต แปรรูป จนถึงส่งขายทั่วโลกด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้เงินรั่วไหล

การสัญจรของพรรคเพื่อไทยที่ทุ่งกุลาร้องไห้นี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ โครงการ #เพื่อไทยสร้างไทย เราจะสัญจรไปรับฟังปัญหาและร่วมปรึกษาหารือกับประชาชนทั่วทุกภาคค่ะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทาง #ประชาชนคิดเพื่อไทยทำของ #พรรคเพื่อไทยยุคใหม่

ทุกข์ของพี่น้อง คือทุกข์ของคนเพื่อไทย
พี่น้องประชาชนที่มีปัญหา
#เดือดร้อนที่ไหนเพื่อไทยจะไปหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น