วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"สมพงษ์" นำฝ่ายค้านลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวเชียงใหม่


นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปพบปะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีคณะกรรมการบริหารนับตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน รวม 46 ชุด มีสมาชิกมากกว่า 6,000 คน โดยมีนาย ชัยวิเศษ ดีสุวรรณ ประธานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ให้การต้อนรับ โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ระบุว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนและเรียนรู้ ตลอดจน รับทราบปัญหาและข้อจำกัดของเกษตรกร พร้อมกันนี้ นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ชื่นชมในความสำเร็จสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ที่ยังคงเป็นกลไกและยึดโยงเกษตรกรไว้กับระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้ง ขอให้กรรมการและสมาชิกได้ช่วยกันรวบรวมและสะท้อนปัญหาเพื่อส่งให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่ายค้านและจะได้ร่วมกันหาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนผ่านระบบของรัฐสภา แต่ต้องไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง หรือ นำเงินมาแจกเป็นครั้งเป็นคราว และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้แทนของสหกรณ์ได้ขอให้พรรคฝ่ายค้านจัดหา หรือ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง รวมถึง แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ เช่น ข้าวเปลือกข้าวเหนียวขายอยู่ที่ตันละ 14,000.- บาท แต่ข้าวสารเหนียวมีราคาแพง หรือ  ตันละ 40,000 บาท โดยประมาณ  หรือ เกษตรกรต้องใช้ข้าวเปลือกถึง 3.5 ตันเพื่อนำไปสีและให้ได้ข้าวสารเหนียว 1 ตัน เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น