วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"ภูมิธรรม" ติง "ประยุทธ์" กระทำผิดรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญ เป็นกฏหมายสูงสุดที่คนในประเทศนั้นทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ

ประเทศนั้นๆ จึงถือเป็นประเทศที่มีนิติรัฐ นิติธรรมซึ่ง “ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ “ในสังคมโลก

การที่นายกรัฐมนตรีกระทำผิดรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรนิ่งเฉย

เพราะนี่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องพิธีกรรมแต่ คือการธำรงไว้ซึ่งแบบอย่างในการปฎิบัติตามกฏหมายสูงสุดของประเทศ

การพยายามใช้คำอธิบายแบบง่ายๆว่า “มันจบและผ่านมาแล้ว ขอให้ยุติและผ่านไปได้แล้ว” หรือ”นายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีความตั้งใจ กระทำผิด ถือเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยอย่าใส่ใจ” หรือ “ไม่ทราบว่าจะหาทางออกอย่างไร คิดได้แล้วจะบอก” ฯลฯ

ล้วนเป็นคำแก้ตัว ที่มุ่งหวังให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นผ่านพ้นไปโดยมิได้ มีการแสดงความรับผิดชอบในแบบฉบับตามวิถีทางรัฐธรรมนูญที่ “คนในระบอบประชาธิปไตยพึงมี”

การกระทำความผิดของนายกรัฐมนตรี ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161เรื่องการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่ใช่การอธิบายว่า

”ไม่ได้มีเจตนา” และ”ขอให้ผ่านพ้นไป”……

คำอธิบายง่ายๆ เหล่านี้ ”ไม่เพียงพอและ ใช้ไม่ได้”

อย่าทำให้ประเทศนี้ง่ายไปทุกเรื่องเลยครับ อะไรที่ควรง่ายก็รีบทำให้ง่าย

แต่อะไรที่ควรเคร่งครัดและควรปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ก็ควรทำอย่างเคร่งครัด มีหลัก มีเกณฑ์……

มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นประเทศแบบ

ไม้หลัก ปักขี้เลน ใช้หลักการตีความกฎหมายแบบศรีธนญชัยเพื่อประโยชน์ฝ่ายตนและทำลายฝ่ายตรงข้ามที่คิดต่าง

วันนี้ประเทศเราถอยหลังไปมากแล้วนะครับ อย่าสร้างบรรทัดฐานแบบผิดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เป็นปัญหากับการก้าวเดินไปข้างหน้าของประเทศ

ผมคิดว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ และรับผิดชอบต่อการการกระทำของท่านอย่างกล้าหาญ

ภูมิธรรม เวชยชัย
8 สิงหาคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น