วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทยพลัส" เข้าพบ สมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนอาเซียน


เมื่อเวลา 15.30 น. ที่โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ถนนต้นสน กรุงเทพมหานคร นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกลุ่มเพื่อไทยพลัส พร้อมด้วย นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการเพื่อไทยพลัส พร้อมด้วยสมาชิก ประกอบไปด้วย ส.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร โฆษกกลุ่มเพื่อไทยพลัส ,ส.ส.นพ ชีวานันท์ ,ส.ส.จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เข้าพบพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนอาเซียน ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) องค์กรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Mr. Charles Santiago สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเทศมาเลเชีย ในฐานะประธานองค์กร และ กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อพูดคุยในเรื่องของสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และประชาธิปไตยในประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ ทางกลุ่มเพื่อไทยพลัส ได้กล่าวถึง หลักสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยที่มีการถูกจำกัดสิทธิในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงที่นักเคลื่อนไหวโดนจับในข้อหา ม.116 ขณะรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2560 จนไปถึงเหตุการณ์ที่นักเคลื่อนไหวโดนทำร้ายร่างกายจากการรณรงค์ให้สมาชิกวุฒิสภางดออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งในไทยที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ผิดปกติในการคำนวณคะแนนบัญชีรายชื่อ อาทิ บัตรเขย่ง บัตรหายในหีบ และเหตุบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศนิวซีแลนด์เสีย เป็นต้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น