วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" เผย 5 ปี ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ส.ส.พรรคเพื่อไทย เผยเกษตรกร สะท้อน 5 ปี แห่งยุคข้าวยากหมากแพง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ภาระหนี้สิน ทั้งเก่าและใหม่เพิ่มขึ้น


นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อน ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เป็นยุคข้าวยากหมากแพง ผู้บริหารประเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เพราะผู้นำประเทศ ไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ซึ่งจากการติดตามปัญหา พบว่ารายรับ จากการขายสินค้าเกษตร เช่น ข้าวยางพารา ยาเส้น หรือสินค้าเกษตรตัวหลัก ที่กลับเข้าสู่ครัวเรือน ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน

ผลผลิตที่หว่านไปก่อนหน้านี้ 2-3 รอบ ก็ยืนต้นตาย และเชื่อว่าจะกลายเป็นปัญหาในระยะยาวของไตรมาสต่อๆไปเช่น สต๊อกข้าวที่ขาดแคลน เมื่อเกษตรกรขาดรายได้ หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงมีปัญหาหนี้สิน ทั้งหนี้เก่าและหนี้ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

ส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคเพื่อไทยเห็นว่ามาตรการ ประกันราคาที่เตรียมจะได้รับการผลักดันนั้น ส่วนตัวพร้อมสนับสนุน เพราะจะเป็นแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนที่ปัจจุบันกำลังจะอดตายจึงไม่สามารถรอได้ แต่ในระยะยาว ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ความรู้กับประชาชนเพื่อพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกองทุนหมู่บ้าน ไม่ใช่มุ่งแต่แนวทางของการแจกเงิน ซึ่งไม่ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยู่ในเวลานี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น