วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เรืองไกร" ยื่น ป.ป.ช. สอบ "ประยุทธ์-ชวน" ขัดรัฐธรรมนูญ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เดินทางไปยื่น หนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กระทําการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 และมาตรา 162 หรือไม่? และการกระทําดังกล่าวใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 หรือไม่? และถือเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 234 (1) หรือไม่? พร้อมทั้งของ ให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กระทําการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ประกอบข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 ข้อ 22 หรือไม่? และการกระทําดังกล่าวใช้บังคับ มิได้ตามมาตรา 5 หรือไม่ และถือเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 234 (1) หรือไม่? หลังจากยื่นหนังสือที่ ป.ป.ช. เสร็จแล้ว นายเรืองไกร ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ส่งคําร้องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 105 วรรคสี มีปัญหา เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 26 วรรคสอง และมาตรา 27 วรรคหนึ่งและ วรรคสาม หรือไม่?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น