วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"นพดล" เสนอเพิ่มงบอาหารเช้าเยาวชน

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้
เห็นด้วยครับที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเสนอปรับค่าอาหารกลางวันเป็นขั้นบันได โดยโรงเรียนขนาดเล็กจะได้ค่าอาหารต่อหัวมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ข้อเสนอนี้มาช้าแต่ดีกว่าไม่มา และแม้จะต้องนำเสนอเรื่องนี้ให้ฝ่ายการเมืองในกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเห็นชอบต่อไป ก็ต้องถือว่ามาถูกทาง

แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรจัดงบอาหารเช้าเพิ่มด้วย เพราะน้องๆบางคนฐานะยากจน ไม่ได้กินอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญ บางคนหิวจนเรียนไม่รู้เรื่อง และต้องรอถึงเที่ยงจึงจะได้กิน การลงทุนอาหารทั้งสองมื้อผมว่าคุ้มค่าครับ ไปตัดงบในเรื่องที่ไม่จำเป็นลงได้ แต่แปลกใจที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคการเมืองที่หาเสียงเรื่องจะให้นักเรียนได้ทานอาหารเช้าฟรี พอเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้ยินการผลักดันเรื่องนี้เลย กลับไปพูดเรื่องอื่นๆ ซึ่งแม้นโยบายด้านการศึกษาหลายเรื่องฟังแล้วดี แต่ควรจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาให้ได้ เด็กควรได้เรียน "โคดดิ้ง"(ภาษาคอมพิวเตอร์) ก็จริง แต่เด็กจำนวนมากอยากได้การ "คดข้าว" ใส่จาน เพื่อสุขภาพและจิตใจพร้อมในการเรียนรู้แต่ละวัน การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการลงทุนในลูกหลานของเราจำเป็นมากครับ ยิ่งอัตราการเกิดลดลง เรายิ่งต้องพัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพมากๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น