วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" ประชุมสมาชิกคึกคัก! เลือก "สมพงษ์" เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประชุมเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ 24 คน ทราบผล แล้ว โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หวน กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกรอบ ตามคาด  ขณะ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นั่งเก้าอี้ เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย คนใหม่ ทั้งนี้ นายสมพงษ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้กล่าว ยืนยัน ความมุ่งมั่นพรรคเพื่อไทย ในภารกิจ แก้ไข รธน. และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นอยู่ ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี 

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

หัวหน้าพรรค

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์


รองหัวหน้าพรรค จำนวน 10 คน ได้แก่

1. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล

4. นายเกรียง กัลป์ตินันท์

5. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

6. นายพิชัย นริพทะพันธุ์

7. นายสุทิน คลังแสง

8. นายไชยา พรหมา

9. พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์

10. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด


เลขาธิการพรรค

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง


รองเลขาธิการพรรค จำนวน 5 คน ได้แก่

1. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม

2. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์

3. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล

4. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย

5. นายนพ ชีวานันท์


เหรัญญิกพรรค

น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์


นายทะเบียนพรรค

นายจักรพงษ์ แสงมณี


โฆษกพรรค

น.ส..อรุณี กาสยานนท์


กรรมการบริหารพรรค จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายชวลิต วิชยสุทธิ์

2. นายสรวงศ์ เทียนทอง

3. นายองอาจ วงษ์ประยูร

4. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น