วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"จาตุรนต์" แนะ อย่าคาดหวังประชุมสภาฯ โจมตีผู้ชุมนุม-สร้างความเกลียดชัง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

การเปิดสมัยประชุมวิสามัญและการเสนอญัตติให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ มีแนวโน้มสูงมากที่จะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองเข้มข้นมากยิ่งขึ้น แทนที่เวทีรัฐสภาควรเป็นช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและหาทางออก รัฐบาลไม่ควรไปทำให้การเปิดอภิปรายครั้งนี้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมากขึ้น กระทั่งสร้างความเกลียดชังโกรธแค้นหรือยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐได้

ดูจากหัวข้อประเด็นที่รัฐบาลใช้เป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเปิดอภิปรายแล้วจะเห็นได้ว่า รัฐบาลไม่ได้ต้องการรับฟังความเห็นที่แตกต่างหรือข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง แต่รัฐบาลได้มีข้อสรุปและการตัดสินไปหมดแล้วว่านักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้เป็นฝ่ายผิดที่จะต้องสกัดกั้นขัดขวางและทำลายความชอบธรรมให้ได้ การตั้งหัวข้อมีลักษณะเป็นการบรรยายข้อกล่าวหาโจมตีหรือแม้กระทั่งประณามนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้เป็นที่เกลียดชังมากกว่าเป็นการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบหรือตั้งโจทย์เพื่อหาทางแก้
พลเอกประยุทธ์ พูดก่อนหน้านี้ว่าถอยคนละก้าว แต่กลับไม่ยอมหยุดคุกคามประชาชน
ล่าสุดบอกต้องการใช้รัฐสภาเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาและต้องการประนีประนอม แต่กลับกำลังจะใช้การเปิดอภิปรายทั่วไปครั้งนี้มาทำให้คนไทยด้วยกันเป็นศัตรูกัน สร้างความโกรธแค้นเกลียดชังที่อาจพัฒนาไปเป็นการใช้ความรุนแรงต่อนักศึกษาและประชาชนได้
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแบบนี้ ฝ่ายค้านมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งในสาม เวลาที่พูดก็จะน้อย เมื่อรัฐบาลตั้งธงมาให้โจมตีทำลายทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้แล้ว สังคมไทยจึงไม่อาจคาดหวังประโยชน์อะไรจากการเปิดอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ได้เลย หากพลเอกประยุทธ์กับพวกไม่เปลี่ยนแผนเสียใหม่ ก็เท่ากับเขากำลังจะราดน้ำมันเข้ากองไฟ สร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น

1 ความคิดเห็น:

 1. .
  รัฐบาลตั้งธงมาให้โจมตีทำลายทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้แล้ว
  สังคมไทยจึงไม่อาจคาดหวังประโยชน์อะไรจากการเปิดอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ได้เลย
  ๗๖
  รัฐ บาล ตั้ง ธง มา เต็ม ที่
  ให้โจมตีฝ่ายตรงข้ามตามตีก่อน
  ทำลาย ทางการเมือง ไม่ อา ทร
  สังคมไทย ไม่สังวร..คาดหวังใด
  .
  สามัญชน
  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
  🙏💖💯💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀⁉️
  https://wp.me/pbSDoL-xx
  .
  #ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย #ถอยคนละก้าว #ประยุทธ์ออกไป ,จาตุรนต์ ฉายแสง, Chaturon Chaisang ,พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  .

  ตอบลบ