วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"ภูมิธรรม" เตือนรัฐปิดสื่อ "ยิ่งปิด ยิ่งเสื่อม"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ปิดกั้นสื่อ ปิดบังความจริง

วิธีการของรัฐบาลเผด็จการ


•หน้าที่ของสื่อ คือการเสนอความจริงให้สังคมได้เรียนรู้และขบคิด


•เสรีภาพสื่อ คืออิสรภาพที่จะนำมาซึ่ง ความรับรู้และสติปัญญาของสังคม เพื่อเป็นต้นทาง ในการลดวิกฤติของความขัดแย้งในสังคม


ในห้วงเวลาเช่นนี้ที่สังคมกำลังมีวิกฤติความคิดเห็นที่แตกต่าง  ซึ่งรัฐบาลจะต้องเปิดหู เปิดใจ รับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ก้องดังอยู่ทั้งแผ่นดินในวันนี้. แต่รัฐบาลกลับใช้วิธีการปิดกั้นการนำเสนอข่าวสารของสื่อ และจำกัดเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อ คือสัญญาณอันตราย ที่ชี้ให้เห็นความใจแคบของรัฐ เพื่อมิให้สังคมได้รับรู้ความจริงและความเสื่อมทรามที่รัฐได้กระทำ


วิธีการเช่นนี้ คือวิธีของรัฐบาลเผด็จการ มิใช่รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตย


“ยิ่งปิด ยิ่งเสื่อมทรุด”

“คิดผิด คิดใหม่ได้ ……ก่อนที่จะสายเกินแก้”


ภูมิธรรม เวชยชัย 

20 ตุลาคม 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น