วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"จาตุรนต์" เสนอทางออกจากวิกฤตประเทศ ตามครรลองประชาธิปไตย

นายจาตุรนต์ ฉายแสง เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ทางออกจากวิกฤตตามครรลองประชาธิปไตย

ผมได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับ มาถึงขั้นนี้ผมขอเสนอทางออกสำหรับวิกฤตในขณะนี้โดยขอเสนอให้พลเอกประยุทธ์และพรรคร่วมรัฐบาลดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที

2.ยุติการดำเนินคดีและปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนทั้งก่อนและหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.ยุติการคุกคามประชาชน ให้ความคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนในการแสดงออกได้เต็มที่ตามรัฐธรรมนูญ

4.ขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็วที่สุด

5.ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิกรัฐสภา โดยเชิญแกนนำนักศึกษาเข้าชี้แจงด้วย

6.ผลักดันให้รัฐสภารับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อยใน 2 มาตรา คือ 1) มาตรา 256 เพื่อให้มี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งมาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ และ 2) มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตจนเป็นทางตัน ในกรณีที่มีการยุบสภาขึ้นก่อนการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่จะแล้วเสร็จ

การดำเนินการในข้อที่ 1-5 พลเอกประยุทธ์ สามารถทำเองได้โดยตรง ส่วนในข้อที่ 6 ซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พลเอกประยุทธ์สามารถผลักดันให้พรรคพลังประชารัฐ พรรคร่วมรัฐบาลอื่นและสมาชิกวุฒิสภาให้ความร่วมมือได้

หากพลเอกประยุทธ์ ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอนี้โดยเร็ว สถานการณ์จะวิกฤตยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

การจะหาทางออกด้วยวิธีการตามครรลองประชาธิปไตยที่จะช่วยได้คือการที่พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ แล้วให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีกันขึ้นใหม่ในที่ประชุมรัฐสภา หรือถ้ามีการเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ในขณะที่มีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ไปแล้ว ก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่กันได้ในสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนการยุบสภานั้นหากเกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้มาตรา 272 เสียก่อน การยุบสภาจะไม่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองได้เลย จึงจำเป็นต้องรีบแก้มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

ประเทศไทยอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหน่วงรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น การดำเนินการทางการเมืองที่ผิดของรัฐบาลกำลังซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้เลวร้ายลงไปอีก

พลเอกประยุทธ์และพรรคร่วมรัฐบาลเหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้ว จะต้องรีบตัดสินใจหาทางออกให้แก่ประเทศก่อนที่จะวิกฤตและเสียหายยิ่งกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น