วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลุย! "ประเสริฐ" เลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ประกาศเน้นกระจายอำนาจ-แบ่งภารกิจชัดเจน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวหลังจากเข้ารับตำแหน่ง ว่า การตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ นับเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพรรค จะเน้นการกระจายอำนาจและการแบ่งภารกิจอย่างชัดเจน ซึ่งกรรมการบริหารพรรคจะบริหารงานโดยมีพรรคเป็นศูนย์กลางในการกระจายงาน ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค เพราะสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันอยู่ในวิกฤต จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไป อีกทั้งเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหา รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นจากในและนอกประเทศ ส่วนวิกฤตทางการเมือง คือประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทยมีภารกิจอันเร่งด่วน คือ การเร่งให้เกิดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อวางกรอบนโยบายในการทำงานเรื่องต่าง ๆ และ การผลักดันและสร้างนโยบายของพรรคให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยการระดมบุคลากรทั้งภายในพรรคและนอกพรรค มาร่วมทำนโยบายให้ตรงกับประชาชน แบ่งส่วนการทำงานแบบกระจายอำนาจและให้ความสำคัญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า มาสร้างมิติใหม่ทางการเมืองให้กับประชาชน และการยืนหยัดให้เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดใหม่จะเริ่มมีการทำงาน และพูดคุยภายในเดือนนี้ รวมถึงผลักดันอุดมการของพรรคเพื่อไทย เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดว่ามีประโยชน์ และจะนำมาเป็นนโยบาย จึงไม่มีความน่าเป็นห่วง จะทำงานทั้งในและนอกสภาฯ รวมถึงทำงานหลายส่วนในอนาคต  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น