วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"เมฆินทร์" ประกาศเดินหน้า "วอยซ์ทีวี" จะไม่ยุติบทบาท

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวอยซ์ ทีวี จำกัด เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


“มโนสำนึกของความเป็นสื่อสารมวลชน ไม่สามารถยุติบทบาทลงไปในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนได้”


“หน้าที่ของสื่อในการรายงานเหตุการณ์ตามที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไปมิได้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเเละจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่รัฐใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการบริหารพื้นที่ชุมนุมที่มีพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันเป็นหมื่นๆ ความปลอดภัยของพลเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่สื่อจำเป็นที่จะต้องฉายภาพให้สาธารณชนเห็นว่ารัฐใช้อำนาจอย่างไร”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น