วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"อรุณี" เผย เพื่อไทยประชุมสภาฯพรุ่งนี้ ชี้ข้อบกพร่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

"โฆษกพรรคเพื่อไทย" เผย ประชาคมโลกออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลรับประกันสิทธิของผู้ชุมนุม สะท้อนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลไทย

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรณีที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลไทยรับประกันสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและเสรีภาพในการพูด ยุติการคุกคามผู้ที่ชุมนุมอย่างสันติ เช่นเดียวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  ที่เรียกร้องให้ทางการไทยเคารพพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเสรีภาพการแสดงออก และการชุมนุมโดยสงบ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รวมทั้งยังคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เข้าร่วมการชุมนุมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของประชาคมโลกต่อท่าทีของรัฐบาลในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุกคามประชาชน  ใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุม  และยังสลายการชุมนุมที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ เกินกว่าที่ประชาคมโลกจะยอมรับได้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ควรตระหนักว่า วันนี้บริบทการเมืองของโลกเปลี่ยนไปแล้ว  ประเทศต่างๆถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี  แม้ในวันนี้อำนาจอธิปไตยของรัฐจะมีอยู่  แต่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะกฎหมายถูกใช้แบบเลือกปฎิบัติ ทำให้ต่างชาติขาดความเชื่อใจและไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลย่อมส่งผลต่อการค้าและการลงทุน นักลงทุนต่างชาติที่ยึดหลักความโปร่งใส   และกติกาที่เป็นธรรม จะมองข้ามประเทศไทย เนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ตุลาคมที่จะถึงนี้ พรรคเพื่อไทยจะหยิบยกประเด็นความบกพร่องของรัฐบาลในการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นประชาคมโลกและเศรษฐกิจไทย  เพื่อตอกย้ำจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้

1 ความคิดเห็น:

 1. .
  “โฆษกพรรคเพื่อไทย” เผย ประชาคมโลกออกแถลงการณ์
  ให้รัฐบาลรับประกันสิทธิของผู้ชุมนุม สะท้อนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลไทย
  ๖๐
  สำนักงานข้าหลวงใหญ่- ไม่เอ่อล้น
  สิทธิมนุษยชน- ล้นปรี่
  แห่งสหประชาชาติ ความพอดี
  รัฐบาลไทย[อัปรีย์] หยุดคุกคาม
  .
  สามัญชน
  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
  🙏💖💯💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀⁉️
  https://wp.me/paXhl7-10X
  .
  #พรรคเพื่อไทย #PheuThaiParty #ผนึกกำลังเพื่อไทย #ประยุทธ์ต้องลาออก #ปล่อยเพื่อนเรา , ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์, โฆษกพรรคเพื่อไทย, สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR)
  .

  ตอบลบ